Izaberite Omogući da biste omogućili elektronski zatvarač prednje zavese u Mup režimu, eliminišući zamućenje izazvano kretanjem zatvarača.
Mehanički zatvarač se koristi u drugim režimima okidanja.

Elekt. zatv. prednje zavese

Tip G, E ili D objektiva se preporučuje; izaberite Onemogući ako primetite linije ili fog šum kada fotografišete sa drugim objektivima. Najbrža dostupna brzina zatvarača i maksimalna ISO osetljivost sa elektronskim zatvaračem prednje zavese su 1/2000 s i ISO 51200, pojedinačno. Elektronski zatvarač prednje zavese ne može da se koristi sa ML-L3 daljinskom kontrolom.