Birajte format datoteke i stepen kompresije (kvalitet slike).

JPEG kompresija

Opcije kvaliteta slike sa zvezdicom („“) koriste kompresiju koja je usmerena ka obezbeđivanju maksimalnog kvaliteta; veličina datoteka se razlikuje od scene. Opcije bez zvezde koriste tip kompresije koja je usmerena da napravi manje datoteke; datoteke će biti otprilike iste veličine bez obzira na snimljenu scenu.