Podesite balans bele da odgovara svetlosnom izvoru.

Opcija Opis
vAutomatski Balans bele se automatski prilagođava. Za najbolje rezultate, koristite tip G, E ili D objektiva. Ako ugrađeni ili opcioni blic okine, rezultati su prilagođeni na odgovarajući način.
  Normalno
Zadrži tople boje osvetljenja
JInkadescentno Koristite pod inkadescentnom svetlošću.
IFluorescentno Koristite sa:
  Lampe sa natrijumovom parom Lampama sa natrijumovom parom (mogu da se nađu u sportskim halama).
Toplo belo fluorescentno Toplim belim fluorescentnim svetlima.
Belo fluorescentno Belim fluorescentnim svetlima.
Hladno belo fluorescentno Hladnim belim fluorescentnim svetlima.
Dnevno belo fluorescentno Dnevnim belim fluorescentnim svetlima.
Dnevno fluorescentno Dnevnim fluorescentnim svetlima.
Živina para sa visok. temp. boje Izvorima svetla visoke temperature boje (npr. lampe sa živinom parom).
HDirektna sunčeva svetlost Koristite sa subjektima koji su osvetljeni od strane direktne sunčeve svetlosti.
NBlic Koristite sa ugrađenim ili opcionim blicem.
GOblačno Koristite na dnevnom svetlu kada je oblačno napolju.
MHlad Koristite na dnevnom svetlu sa subjektima u hladu.
KIzaberite temperaturu boje. Birajte temperaturu boje sa liste vrednosti.
LZapamćena manuelna postavka Koristite subjekta, izvor svetlosti ili postojeće fotografije kao referencu za balans bele.