Izaberite funkcije dodeljene kontrolama fotoaparata, bez obzira da li se koriste individualno ili u kombinaciji sa komandnim točkićima.

Pritisnite

Birajte uloge koje imaju sledeće kontrole, markirajte željenu opciju i pritisnite J:

2 Dugme Fn1
5 Dugme Fn2
4 Dugme AE-L/AF-L

„Pritisak“ i „Pritisak + komandni točkić“

Određene uloge ne mogu da se simultano dodele funkcijama i „pritisak“ i „pritisak + komanda“ za neke kontrole. Dodela takve uloge „pritisku“ kada je već dodeljeno „pritisak + komandni točkić“ podešava „pritisak + komandni točkić“ opciju Nijedno, dok dodeljuje takvu ulogu na „pritisak + komandni točkić“ kada je već dodeljena na „pritisak“ podešavanje opcije „pritisak“ Nijedno.

Funkcije koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:

Opcija 2/5 4
rFV zaključavanje
BAE/AF zaključavanje
CSamo AE zaključavanje
DAE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
EAE zaključavanje (Zadrži)
FSamo AF zaključavanje
AAF-ON
$Modelirajući bljesak
hIsključi blic
tRafal bracketinga
e+ NEF (RAW)
LMatrix merenje
MMerenje sa prioritetom centra
NSpot merenje
4Merenje sa prior. svetlijeg dela
9Prikaz mreže u tražilu
mVirtuelni horizont tražila
nMOJ MENI
6Prist. gornj. stavki u MOM MEN.
KReprodukcija
Nijedno

Sledeće opcije su dostupne:

Virtuelni horizont

Pritiskanje kontrole kojoj je Virtuelni horizont tražila dodeljen prikazuje nagib i indikatore nagiba na tražilu. Pritisnite kontrolu po drugi put da biste obrisali indikatore sa prikaza.

Nagib

Fotoaparat nagnut na desno Nivo fotoaparata Fotoaparat nagnut na levo

Nagib

Fotoaparat nagnut napred Nivo fotoaparata Fotoaparat nagnut nazad

Uloge nagiba i indikatora nagiba su obrnute kada je fotoaparat rotiran da bi se snimile slike u „visokoj“ (portret) orijentaciji. Imajte na umu da prikaz možda nije tačan kada je fotoaparat nagnut pri oštrom uglu ka napred ili ka nazad. Ako fotoaparat nije u stanju da izmeri nagnuće, nivo nagnuća neće biti prikazan.

Pritisak + komandni točkići

Da biste birali uloge koje imaju sledeće kontrole u kombinaciji sa komandnim točkićima, markirajte željenu opciju i pritisnite J:

3 Dugme Fn1 + y
! Dugme Fn2 + y
D Dugme AE-L/AF-L + y
n Dugme BKT + y
f Dugme za snimanje filma + y *

Birajte ulogu koju igra dugme snimanje filma u kombinaciji sa komandnim točkićima kada se birač živog prikaza slike rotira na C.

Funkcije koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:

Opcija 3/! D n f
5Izaberi oblast slike
v1 korak brzina/blenda
yActive D-Lighting
zRežim kašnjenja ekspozicije
DAutomatski bracketing
IVišestruka ekspozicija
2HDR (visoki dinamički opseg)
mBalans bele
OMerenje
Nijedno

Sledeće opcije su dostupne:

BKT dugme

Ako su aktivni visoki dinamički opseg ili višestruka ekspozicija dok je druga funkcija pripisana BKT dugmetu, BKT dugme ne može da se koristi u kombinaciji sa komandnim točkićem dok se fotografisanje sa visokim dinamičkim opsegom ili višestrukom ekspozicijom ne okonča.