Prilagodite podešavanja za opcione WR-R10 bežične daljinske kontrolere i za opcione radio kontrolisane bliceve koji podržavaju Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljavanje).

LED lampica

Omogućite ili onemogućite status LED-ova na WR-R10 bežičnom daljinskom kontroleru montiranom na fotoaparatu. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koje dolazi sa bežičnim daljinskim kontrolerom.

Birajte režim povezivanja za WR-R10 bežične daljinske kontrolere montirane na druge fotoaparate ili radio kontrolisane bliceve koji podržavaju Advance Wireless lighting (Napredno bežično osvetljenje). Postarajte se da isti režim bude izabran za druge uređaje.

Bez obzira na opciju izabranu za Režim povezivanja, signali sa uparenih bežičnih daljinskih kontrolera će se uvek primiti od strane WR-R10. Korisnici WR-1 daljinskog kontrolera će morati da izaberu uparivanje kao WR-1 režim povezivanja.

WR-R10 bežični daljinski kontroler

Postarajte se da firmver za WR-R10 bude ažuriran na najnoviju verziju. Za informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte Nikon lokaciju na mreži za vaše područje.