Birajte koliko dugo će fotoaparat nastaviti da meri ekspoziciju kada se nijedna operacija ne izvršava. Prikazi brzine zatvarača i blende na kontrolnom displeju i tražilu automatski se isključuju kada tajmer pripravnosti istekne.

Birajte kraće odlaganje tajmera pripravnosti za duži vek baterije.