Prilagodite podešavanje podataka o lokaciji za korišćenje kada je fotoaparat povezan na GPS ili pametan uređaj.