Birajte veličinu slike filma (u pikselima) i broj slika u sekundi.

Opcija 1 Maksimalni protok u bitovima u sekundi (Mbps)
( visoki kvalitet/normalno)
Maksimalna dužina
r 3840×2160 (4 K UHD); 30p 2 144 29 min. 59 s 3
s 3840×2160 (4 K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4 K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p 48/24
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p 24/12
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280×720; 60p
5/5 1280×720; 50p

Pravi broj slika u sekundi je 29,97 fps za vrednosti navedene kao 30p, 23,976 fps za vrednosti navedene kao 24p i 59,94 fps za vrednosti navedene kao 60p.

Kada je ova opcija izabrana, k se prikazuje na monitoru i kvalitet filma je fiksiran na „visoko“.

Svaki film će se snimiti sa do 8 datoteka od do 4 GB svaka. Broj datoteka i dužina svake datoteke se razlikuje u zavisnosti od opcija izabranih za Veličina slika/broj slika u sekundi i Kvalitet filma.