Prilagodite sledeća podešavanja ISO osetljivosti.

  • Maksimalna osetljivost: Birajte gornju granicu za automatsku kontrolu ISO osetljivosti od vrednosti između ISO 200 i Visoka 5. Automatska kontrola ISO osetljivosti se koristi u režimima P, S i A i kada je Uključeno izabrano za Automatska ISO kontrola (režim M) u režimu M.
  • Automatska ISO kontrola (režim M): Izaberite Uključeno za automatsku kontrolu ISO osetljivosti u režimu M, Isključeno kako biste koristili vrednost izabranu za ISO osetljivost (režim M).
  • ISO osetljivost (režim M): Birajte ISO osetljivost za režim M od vrednosti između ISO 100 i Visoka 5. Aut. kontr. ISO osetljivosti se koristi u drugim režimima.

Aut. kontr. ISO osetljivosti

Pri visokoj ISO osetljivosti, fotoaparat će možda imati poteškoću oko fokusiranja i šuma (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) mogu da se povećaju. Ovo može da se spreči birajući nižu vrednost za Podešavanja ISO osetljivosti > Maksimalna osetljivost.