Formater hukommelseskort. For at begynde formateringen skal du vælge en hukommelseskortplads og vælge [ Ja ]. Bemærk, at formatering permanent sletter alle billeder og andre data på kortet. Før du formaterer, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier efter behov.

Under formatering

Sluk ikke kameraet eller fjern hukommelseskort, før meddelelsen [ Formaterer hukommelseskort. ] forsvinder fra displayet.

To-knaps format
  • Tryk og hold knapperne O ( Q ) og S ( Q ) nede samtidigt i mere end to sekunder, indtil C begynder at blinke i kontrolpanelet og søgeren, og en blinkende hukommelseskortindikator vises i kontrolpanelet; du kan derefter trykke på de to knapper ( O / Q og S / Q ) igen for at formatere det aktuelle hukommelseskort.

  • Hvis der er isat to hukommelseskort, vil den blinkende indikator vise det kort, der er valgt til formatering. For at vælge et andet kort skal du dreje hovedkommandohjulet, mens C indikatoren blinker.

  • Sluk ikke kameraet, og fjern ikke batteriet eller hukommelseskortet under formatering.