Vælg flashsynkroniseringshastigheden.

Mulighed

Beskrivelse

[ 1/200 s (Auto FP) ]

Auto FP hurtig synkronisering er aktiveret med kompatible flashenheder og den maksimale sync hastighed for andre flashenheder er indstillet til 1/200 s.

  • Når kameraet viser en lukkerhastighed på 1/200 s i tilstanden P eller A, auto FP hurtig synkronisering vil blive aktiveret, hvis den faktiske lukkehastigheden er hurtigere over 1/200 s. Hvis blitzen understøtter auto FP High-Speed-synkronisering, kan kameraet vælge lukkerhastigheder så hurtigt som 1/8000 s.

  • I tilstande S og M, kan brugeren vælge lukkerhastigheder så hurtigt som 1/8000 s ved brug af flash-enheder, der understøtter automatisk FP High-Speed-synkronisering.

[ 1/200 s ]

Flashsynkroniseringshastigheden indstillet til den valgte værdi, der kan være fra 1/200 til 1/60 s.

[ 1/160 s ]

[ 1/125 s ]

[ 1/100 s ]

[ 1/80 s ]

[ 1/60 s ]

Fastsættelse af lukkerhastigheden ved flashsynkroniseringshastighedsgrænsen

I tilstande S og M kan lukkerhastigheden fastsættes til den værdi, der er valgt for brugerdefineret indstilling e1 [ Flashsynkroniseringshastighed ] ved at vælge den næste lukkerhastighed efter den langsomst mulige lukkerhastighed (30 s eller % ). Et X (flashsynkroniseringsindikator) vises i søgeren og kontrolpanelet sammen med flashsynkroniseringshastigheden.

Auto FP High-Speed Sync
  • Auto FP højhastighedssynkronisering gør det muligt at bruge blitzen ved den højeste lukkerhastighed, der understøttes af kameraet. Når [ 1/200 s (Auto FP) ] er valgt, aktiverer kameraet automatisk automatisk FP højhastighedssynkronisering ved lukkerhastigheder, der er hurtigere end flashsynkroniseringshastigheden. Dette gør det muligt at vælge den maksimale blændeåbning for reduceret dybdeskarphed, selv når motivet er modlys i stærkt sollys.

  • Flashinformationsdisplayet viser "FP", når auto [ 1/200 s (Auto FP) ] er valgt.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film