Tato položka potlačuje proužkování nebo (na snímcích pořízených v režimech sériového snímání) nerovnoměrnou expozici či zbarvení způsobené blikáním světelných zdrojů, jako jsou zářivky nebo rtuťové výbojky, během fotografování s využitím hledáčku.

Redukce blikání obrazu v menu fotografování

Zhotovte zkušební snímek a před dalším fotografováním zkontrolujte výsledky. Redukce blikání obrazu dokáže rozpoznat blikání s frekvencí 100 a 120 Hz (související se střídavou elektrickou sítí s frekvencí 50 a 60 Hz). Blikání obrazu nemusí být rozpoznáno nebo se nemusí dosáhnout požadovaných výsledků v případě tmavých pozadí, silných zdrojů světla nebo dekorativních světelných zdrojů a jiného nestandardního osvětlení. V závislosti na světelném zdroji může před spuštěním závěrky dojít k lehkému zpoždění. Během sériového snímání může být snímací frekvence pomalá nebo nestejnoměrná; dále se nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, pokud se během fotografování mění frekvence zdroje energie.

Detekce blikání obrazu není účinná u časů závěrky delších než 1/100 s (včetně časů Bulb a Time), resp. při výběru snímacího režimu Mup či při zapnutí režimu opožděného spuštění závěrky.