Tato položka slouží k nastavení zpoždění samospouště, počtu pořízených snímků a intervalu mezi snímky v režimu samospouště.

  • Zpoždění samospouště: Určuje dobu zpoždění, po které dojde ke spuštění závěrky.
  • Počet snímků: Stisknutím tlačítek 1 a 3 se vybere počet snímků, které se pořídí při každém stisknutí tlačítka spouště.
  • Interval mezi snímky: Slouží k volbě intervalu mezi snímky v případě nastavení položky Počet snímků na hodnotu větší než 1.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence