Tato položka slouží k volbě obrazového pole a povolení nebo zakázání zobrazení masky v hledáčku.

Volba obrazového pole

Fotoaparát nabízí volbu následujících obrazových polí:

Automat. volba formátu DX

Je-li vybrána možnost Zapnuto, jsou snímky pořízené objektivy DX automaticky zaznamenávány ve formátu DX s využitím obrazového pole DX (24×16).

Zobrazení masky v hledáčku

Je-li vybrána možnost Zapnuto, oblasti vně obrazových polí 1,2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) a 1:1 (24×24) jsou orámovány šedou maskou.