Nastavení jednotlivých položek menu fotografování jsou uložena v jedné ze čtyř bank. S výjimkou položek Banky rozšířených menu fotograf., Vícenásobná expozice, Intervalové snímání a Fotografov. s posunem zaostření nemají změny nastavení v jedné z bank vliv na ostatní. Chcete-li uložit zvolenou kombinaci často používaných nastavení, vyberte jednu ze čtyř dostupných bank a upravte nastavení fotoaparátu požadovaným způsobem. Tato nově provedená nastavení jsou uložena ve zvolené bance i po vypnutí fotoaparátu a aktivují se vždy při výběru dané banky. V ostatních dostupných bankách lze uložit odlišná nastavení pro možnost rychlého přepínání různých kombinací nastavení fotoaparátu pouhou volbou příslušné banky v menu.

Výchozí názvy čtyř dostupných bank menu fotografování jsou A, B, C a D. Způsobem popsaným v části „Zadání textu“ (0 Zadání textu) lze výběrem banky menu a stisknutím tlačítka 2 přidat popisku v délce až 20 znaků.

Obnovení výchozích nastavení

Chcete-li obnovit výchozí nastavení, vyberte banku v menu Banky menu fotografování a stiskněte tlačítko O (Q). Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka J obnovte výchozí nastavení pro aktuálně vybranou banku. Výchozí nastavení jsou uvedena v části „Výchozí nastavení menu fotografování“ (0 Výchozí nastavení menu fotografování).

Tlačítko O (Q)

Banky menu fotografování

Aktuální banka menu fotografování se zobrazuje na kontrolním panelu a obrazovce informací.

Viz také

Při použití položky Banky rozšířených menu fotograf. v menu fotografování (0 Banky rozšířených menu fotograf.) lze do bank menu fotografování zahrnout rovněž expoziční režim, zábleskový režim, čas závěrky a clonu. Informace o použití ovládacích prvků na těle fotoaparátu pro výběr banky menu fotografování viz A > Uživatelská funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 f1: Uživ. přiřazení ovládacích prvků).