Tato položka je dostupná při nasazení volitelného multifunkčního Battery Packu MB-D18. Položka určuje funkce ovládacích prvků MB-D18, a to buď samostatných a/nebo v kombinaci s příkazovými voliči.

Tlačítko Fn na MB-D18

Tlačítko AF-ON na MB-D18

Multifunkční volič na MB-D18

Tlačítko Fn

Tato položka určuje funkci prováděnou stisknutím tlačítka Fn na Battery Packu. Další informace viz část „Stisknutí“ pro uživatelskou funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Stisknutí).

A Předvolené zaostřovací pole
q Kontrola hloubky ostrosti
r Blokování záblesk. expozice
D Expoz. paměť (do expozice)
E Expoziční paměť (trvalá)
4 + NEF (RAW)
L Měření Matrix
M Měření se zdůraz. středem
N Bodové měření
t Měření orient. na nejvyšší jasy
b Zobraz. mřížky v hledáčku
! Virtuál. horizont v hledáčku
% MOJE MENU
3 První položka v MOJE MENU
K Přehrávání
  Žádná

Tlačítko Fn + y

Tato položka určuje funkci prováděnou stisknutím tlačítka Fn na Battery Packu a otáčením příkazového voliče. Další informace viz část „Stisknutí + ovladače“ pro uživatelskou funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Stisknutí + ovladače).

J Volba obrazového pole
$ Aretace času závěrky a clony
v Nastavení času/clony po 1 EV
w Výběr čísla objektivu bez CPU
y Active D-Lighting
z Opožděné spuštění závěrky
n Banky menu fotografování
9 Citlivost ISO 1
v Expoziční režim 2
E Korekce expozice 3
w Měření expozice 4
  Žádná

Ovládací prvek má stejnou funkci jako tlačítko S (Q) na fotoaparátu.

Ovládací prvek má stejnou funkci jako tlačítko I na fotoaparátu.

Ovládací prvek má stejnou funkci jako tlačítko E na fotoaparátu.

Ovládací prvek má stejnou funkci jako tlačítko Y na fotoaparátu.

Tlačítko AF-ON

Tato položka určuje funkci prováděnou stisknutím tlačítka AF-ON na Battery Packu. Další informace viz část „Stisknutí“ pro uživatelskou funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Stisknutí).

G Stejné jako tlač. AF-ON na fotoap. *
A Aktivace autom. zaostřov.
K Režimy činnosti zaostř. polí
q Režimy zaostř. polí + aktiv. zaostř.
B Exp. paměť/blok. zaostření
C Pouze expoziční paměť
D Expoz. paměť (do expozice)
E Expoziční paměť (trvalá)
F Pouze blokování zaostření
  Žádná

Ovládací prvek má stejnou funkci, jako je aktuální funkce tlačítka AF-ON na fotoaparátu.

Multifunkční volič

Multifunkční volič na Battery Packu lze použít k volbě zaostřovacího pole (x Volba zaostřovacího pole) nebo k duplikování funkce multifunkčního voliče fotoaparátu (Y Stejný jako multif. volič na fotoap.; mějte na paměti, že v takovém případě můžete vybrat možnost Informace C/Přehrávání D v položce Info. o snímku/přehrávání pro záměnu funkcí tlačítek, takže se stisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů budou zobrazovat další snímky a stisknutím multifunkčního voliče směrem doleva nebo doprava se budou měnit zobrazené informace).

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence