Nastavení uživatelských funkcí jsou uložena v jedné ze čtyř bank (pamětí) uživatelských funkcí. Změny nastavení položek v jedné z těchto bank nemají vliv na ostatní banky. Chcete-li uložit zvolenou kombinaci často používaných nastavení, vyberte jednu ze čtyř dostupných bank a upravte nastavení fotoaparátu požadovaným způsobem. Tato nově provedená nastavení jsou uložena ve zvolené bance i po vypnutí fotoaparátu a aktivují se vždy při výběru dané banky. V ostatních dostupných bankách lze uložit odlišná nastavení pro možnost rychlého přepínání různých kombinací nastavení fotoaparátu pouhou volbou příslušné banky v menu.

Výchozí názvy čtyř dostupných bank uživatelských funkcí jsou A, B, C a D. Způsobem popsaným v části „Zadání textu“ (0 Zadání textu) lze výběrem banky menu a stisknutím tlačítka 2 přidat popisku v délce až 20 znaků.

Obnovení výchozích nastavení

Chcete-li obnovit výchozí nastavení, vyberte banku v menu Banky uživatelských funkcí a stiskněte tlačítko O (Q). Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka J obnovte výchozí nastavení pro aktuálně vybranou banku (0 Výchozí nastavení menu uživatelských funkcí).

Tlačítko O (Q)

Viz také

Výchozí nastavení položek menu viz „Výchozí nastavení menu nastavení“ (0 Výchozí nastavení menu uživatelských funkcí). Pokud se nastavení v aktuální bance liší od výchozích hodnot, zobrazí se ve druhé úrovni menu uživatelských funkcí vedle upravených nastavení hvězdička.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence