Digitālā kamera Nikon D850

Tips

Faktiskie pikseļi

Attēla sensors

Uzglabāšana

Skatu meklētājs

Objektīvs

Aizvars

Atbrīvošana

Ekspozīcija

Fokuss

Zibspuldze

Baltā balanss

Vairākkadru uzņemšana

Tiešais skats

Video

Ekrāns

Atskaņošana

Interfeiss

Wi-Fi/Bluetooth

Atbalstītās valodas

Barošanas avots

Trijkāja ligzda

Izmēri/svars

Darba vide

  • Ja nav noteikts citādi, visi mērījumi tiek veikti atbilstoši Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas (Camera and Imaging Products Association — CIPA) standartiem un vadlīnijām.
  • Visi lielumi attiecas uz kameru ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
  • Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.

Akumulatora lādētājs MH-25a

Uz šī izstrādājuma esošie simboli apzīmē:

m maiņstrāva, p līdzstrāva, q II klases iekārta (izstrādājuma konstrukcijai ir dubulta izolācija.)

Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL15a

Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.

Informācija par preču zīmēm

IOS ir korporācijas Cisco Systems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un/vai citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licenci. Windows ir korporācijas Microsoft preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un/vai citās valstīs. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, Apple logotipi, iPhone®, iPad® un iPod touch® ir korporācijas Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un/vai citās valstīs. Android, Google Play un Google Play logotips ir uzņēmumaa Google LLC preču zīmes. Android logotips ar robotu ir atveidots vai pārveidots, izmantojot Google radīto un kopīgoto darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons Attribution 3.0 licences nosacījumiem. PictBridge ir Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijai (CIPA) piederoša preču zīme. XQD ir korporācijas Sony preču zīme. SD, SDHC un SDXC logotipi ir uzņēmuma SD-3C, LLC preču zīmes. HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir uzņēmuma HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir sabiedrības Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Vārds Bluetooth® un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai Bluetooth SIG, Inc.; korporācija Nikon šīs preču zīmes izmanto saskaņā ar licenci.

Visi pārējie šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas piegādāta kopā ar Nikon izstrādājumu, minētie tirdzniecības nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Atbalstītie standarti

  • DCF versija 2.0: kameras failu sistēmas izstrādes nolikums (Design Rule for Camera File System — DCF) tiek plaši izmantots digitālo kameru rūpniecībā, lai nodrošinātu dažādu zīmolu kameru saderīgumu.
  • Exif versija 2.31: kamera atbalsta Exif apmaināmu attēlu failu formātu digitālām kamerām (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras — Exif) versiju 2.31; tas ir standarts, kurā fotogrāfijās saglabātā informācija tiek izmantota optimālai krāsu atveidei, ja attēli tiek izvadīti uz Exif saderīgiem printeriem.
  • PictBridge: standarts, kas izveidots digitālo kameru un printeru nozares sadarbības rezultātā, ļaujot fotogrāfijas izvadīt tieši uz printeri bez iepriekšējas pārneses uz datoru.
  • HDMI: augstas izšķirtspējas multimediju saskarne (High-Definition Multimedia Interface — HDMI) ir standarts, ko izmanto patērētāju elektroniskās un audiovizuālās (AV) ierīcēs, kas spēj pārraidīt audiovizuālos datus un vadības signālus uz HDMI saderīgām ierīcēm, izmantojot viena kabeļa savienojumu.

Atbilstības marķējums

Standartus, kuriem kamera atbilst, var skatīt, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Conformity marking (Atbilstības marķējums) (0 Conformity marking (Atbilstības marķējums)).

FreeType licence (FreeType2)

Šīs programmatūras daļas ir aizsargātas ar autortiesībām © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Visas tiesības rezervētas.

MIT licence (HarfBuzz)

Šīs programmatūras daļas ir aizsargātas ar autortiesībām © 2017 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības rezervētas.