Lai lietotu autofokusu, pagrieziet fokusa režīma atlasītāju uz AF.

Fokusa režīma atlasītājs

Kamera fokusējas, izmantojot 153 fokusa punktus, no kuriem lietotājs var atlasīt 55 attēlā ar r simbolu norādītos punktus (0 Fokusa punkta atlasīšana).

Fokusa punkti, ko var atlasīt lietotājs

Krustveida sensori

Krustveida sensoru fokusa punktu pieejamība ir atkarīga no izmantotā objektīva.

Objektīvs Krustveida sensori (krustveida sensoru fokusa punkti ir iezīmēti ar pelēku krāsu 2)
AF-S un AF-P objektīvi, izņemot tālāk uzskaitītos, ar maksimālo apertūras atvērumu f/4 vai ātrāku 1

99 krustveida sensori

 • AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
 • AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
 • AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
 • AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II
 • AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED

63 krustveida sensori

 • AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
 • AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
 • AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
 • AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
 • AF-S un AF-P objektīvi ar maksimālo apertūras atvērumu, kas ir lēnāks par f/4 1
 • Ne AF-S, ne AF-P objektīvi

45 krustveida sensori

Tālummaiņas objektīvu gadījumā — pie maksimālas tālummaiņas.

Pārējie fokusa punkti izmanto lineāros sensorus, kas nosaka horizontālas līnijas.

AF-S/AF-I telepārveidotāji un pieejamie fokusa punkti

Ja ir pievienots AF-S vai AF-I telepārveidotājs, ilustrācijās parādītos fokusa punktus var izmantot autofokusam un elektroniskajam diapazona meklētājam (ņemiet vērā, ka pie maksimālajiem kombinētajiem apertūras atvērumiem, kas ir lēnāki par f/5,6, kamera var nespēt fokusēties uz tumšiem objektiem vai objektiem ar zemu kontrasta līmeni).

Telepārveidotājs Maks. objektīva apertūras atvērums 1 Pieejamie fokusa punkti (krustveida sensoru fokusa punkti ir iezīmēti pelēkā krāsā 2)

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

153 fokusa punkti (55 atlasāmi) ar 99 krustveida sensoriem

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2,8

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2,8

153 fokusa punkti (55 atlasāmi) ar 45 krustveida sensoriem

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4
TC-17E II f/4

37 fokusa punkti (17 atlasāmi) ar 25 krustveida sensoriem

TC-800-1.25E ED f/5,6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III f/4

15 fokusa punkti (9 atlasāmi) ar 5 krustveida sensoriem

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5,6

Tālummaiņas objektīvu gadījumā — pie maksimālas tālummaiņas.

Pārējie fokusa punkti izmanto lineāros sensorus, kas nosaka horizontālas līnijas, taču ņemiet vērā, ka gadījumā, ja ir tikai 5 krustveida sensori, vertikālās līnijas nosaka tikai ar ■; norādītie fokusa punkti.

Autofokuss nav pieejams, ja telepārveidotāji tiek izmantoti ar AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED objektīviem.

Autofokusa režīms

Izvēlieties kādu no tālāk minētajiem autofokusa režīmiem:

Autofokusa režīmu var atlasīt, nospiežot AF režīma pogu un grozot galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz vajadzīgais iestatījums ir redzams skatu meklētājā un vadības panelī.

AF režīma poga

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

Vadības panelis

Skatu meklētājs

AF-ON poga

Kameras fokusēšanas nolūkā nospiežot AF-ON pogu, tiek iegūts tāds pats efekts kā nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

AF-ON poga

Fokusa paredzēšana

Ja AF-C režīmā objekts pārvietosies virzienā uz kameru vai prom no tās, kamera aktivizēs fokusa paredzēšanu, kamēr vien aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei vai arī ir nospiesta AF-ON poga. Tas ļauj kamerai paredzēt fokusu, vienlaikus mēģinot iepriekš noteikt, kur atradīsies objekts, kad tiks atbrīvots aizvars.

Skatīt arī

Papildu informāciju par:

 • Par fokusa prioritātes izmantošanu nepārtraukta servo AF režīmā skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums a1 (AF-C priority selection (AF-C prioritātes atlase), 0 AF-C priority selection (AF-C prioritātes atlase)).
 • Par atbrīvošanas prioritātes izmantošanu viena servo AF režīmā skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums a2 (AF-S priority selection (AF-S prioritātes atlase), 0 AF-S priority selection (AF-S prioritātes atlase)).
 • Par to, kā neļaut kamerai fokusēties, ja aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums a8 (AF activation (AF aktivizēšana), 0 AF activation (AF aktivizēšana)).
 • Par fokusa režīma atlasīšanas ierobežošanu līdz AF-S vai AF-C skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums a10 (Autofocus mode restrictions (Autofokusa režīma ierobežojumi), 0 Autofocus mode restrictions (Autofokusa režīma ierobežojumi)).
 • Par grozāmā apakškomandu pārslēga izmantošanu fokusa režīma atlasīšanai skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f4 (Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)) > Change main/sub (Mainīt galveno/pakārtoto) (0 Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)).
 • Par autofokusa opcijām, kas pieejamas tiešā skata vai video ieraksta režīmā skatiet sadaļā „Autofokuss” (0 Autofokuss).

AF apgabala režīms

Izvēlieties, kā, uzņemot ar autofokusu, tiks atlasīts fokusa punkts.

 • Viena punkta AF: atlasiet fokusa punktu; kamera fokusēsies uz objektu tikai atlasītajā fokusa punktā. Izmanto nekustīgu objektu uzņemšanai.
 • Dinamiskā apgabala AF: Atlasiet fokusa punktu. Fokusa režīmā AF-C, ja objekts īslaicīgi atstāj atlasīto fokusa punktu, kamera fokusēsies, balstoties uz informāciju par apkārtējiem fokusa punktiem. Fokusa punktu skaits mainās atkarībā no atlasītā režīma:

  • 9 vai 25 punktu dinamiskā apgabala AF: izvēlieties, ja ir pietiekami daudz laika fotogrāfijas kompozīcijas veidošanai vai arī, fotografējot objektus, kuru kustība ir paredzama (piemēram, skrējējus vai automašīnas sacīkšu trasē).
  • 72 punktu dinamiskā apgabala AF: izvēlieties, ja fotografējat objektus, kas pārvietojas neparedzami (piemēram, futbolistus spēles laikā).
  • 153 punktu dinamiskā apgabala AF: izvēlieties, ja fotografējat objektus, kas ātri pārvietojas un kurus ir grūti kadrēt skatu meklētājā (piemēram, putnus).
 • 3D paredzēšana: Atlasiet fokusa punktu. AF-C fokusa režīmā kamera izsekos objektus, kas pamet atlasīto fokusa punktu, un pēc vajadzības atlasīs jaunus fokusa punktus. Izmantojiet, lai ātri izveidotu attēlu kompozīcijas ar objektiem, kas nevienmērīgi pārvietojas no vienas puses uz otru (piemēram, tenisistiem). Ja objekts pamet skatu meklētāju, noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas un izmainiet kadra kompozīciju tā, lai objekts atrastos atlasītajā fokusa punktā.

 • Grupas apgabala AF: kamera fokusējas, izmantojot lietotāja atlasītu fokusa punktu grupu, tādējādi samazinot risku, ka kamera tā vietā, lai fokusētos uz galveno objektu, varētu fokusēties uz fonu. Izvēlieties šo režīmu, uzņemot objektus, ko ir grūti fotografēt, izmantojot vienu fokusa punktu. Ja AF-S fokusa režīmā tiek noteiktas sejas, kamera prioritāti piešķirs portreta objektiem.

Automātiskais apgabala AF: kamera automātiski nosaka objektu un atlasa fokusa punktu; ja tiek noteikta seja, kamera piešķirs prioritāti portreta objektam. Kad kamera ir fokusējusies, aktīvie fokusa punkti tiek uz īsu brīdi iezīmēti; AF-C režīmā galvenais fokusa punkts tiek parādīts arī pēc tam, kad pārējie fokusa punkti ir izslēgti.

AF apgabala režīmu var atlasīt, nospiežot AF režīma pogu un grozot grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz skatu meklētājā un vadības panelī tiek parādīts vajadzīgais iestatījums.

AF režīma poga

Grozāmais apakškomandu pārslēgs

Vadības panelis

Skatu meklētājs

3D paredzēšana

Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, krāsas apgabalā ap fokusa punktu tiek saglabātas kamerā. Tādējādi, ja objekti ir krāsā, kas ir līdzīga fona krāsai, vai arī tie aizņem ļoti mazu kadra daļu, 3D paredzēšana var nedot vēlamo rezultātu.

AF apgabala režīms

AF apgabala režīms tiek parādīts vadības panelī un skatu meklētājā.

AF apgabala režīms Vadības panelis Skatu meklētājs Skatu meklētāja fokusa punktu rādījums
Viena punkta AF
9 punktu dinamiskā apgabala AF *
25 punktu dinamiskā apgabala AF *
72 punktu dinamiskā apgabala AF *
153 punktu dinamiskā apgabala af *
3D paredzēšana
Grupas apgabala AF
Automātiskais apgabala AF

Skatu meklētājā tiek parādīts tikai aktīvais fokusa punkts. Pārējie fokusa punkti sniedz informāciju, lai palīdzētu izpildīt fokusēšanas darbību.

AF-S/AF-I telepārveidotāji

Ja, izmantojot AF-S/AF-I telepārveidotāju, AF apgabala režīmam ir atlasīta 3D paredzēšana vai automātiskais apgabala AF, pie kombinētajiem apertūras atvērumiem, kas ir lēnāki par f/5,6, automātiski tiks atlasīts viena punkta AF.

Skatīt arī

Papildu informāciju par:

Fokusa punkta atlasīšana

Kamera izmanto 153 fokusa punktus, no kuriem 55, kas parādīti ilustrācijā, var atlasīt manuāli, ļaujot veidot fotogrāfiju kompozīcijas, kurās galvenais objekts atrodas gandrīz jebkurā kadra vietā. Lai izvēlētos fokusa punktu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības (grupas apgabala AF režīmā varat izpildīt šīs darbības, lai izvēlētos fokusa punktu grupu).

 1. Pagrieziet fokusa atlases fiksatoru uz I.

  Tas ļauj izmantot kursortaustiņu, lai atlasītu fokusa punktu.

  Fokusa atlases fiksators

 2. Atlasiet fokusa punktu.

  Kamēr ir aktīvi ekspozīcijas mērītāji, ar kursortaustiņu atlasiet fokusa punktu skatu meklētājā.

  Centrālo fokusa punktu var atlasīt, nospiežot kursortaustiņa centra pogu.

  Pēc atlasīšanas fokusa atlases fiksatoru var pagriezt fiksētā (L) stāvoklī, lai nepieļautu atlasītā fokusa punkta izmainīšanu, kad tiek nospiests kursortaustiņš.

Apakškomandu kursortaustiņš

Lai atlasītu fokusa punktu, kursortaustiņa vietā var izmantot apakškomandu kursortaustiņu. Kamēr ir nospiesta apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga, tiek fiksēts gan fokuss, gan ekspozīcija (0 Fokusa fiksators, Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksators). Izmantojiet apakškomandu kursortaustiņu, kā parādīts attēlā; malu nospiešana var nedot gribēto efektu. Uzmanieties, lai, rīkojoties ar apakškomandu kursortaustiņu, netrāpītu ar pirkstiem vai nagiem acī.

Apakškomandu kursortaustiņš

Automātiskais apgabala AF

Automātiskā apgabala AF režīmam fokusa punkts tiek atlasīts automātiski; manuāla fokusa punkta atlase nav pieejama.

Skatīt arī

Papildu informāciju par:

Fokusa fiksators

Fokusa fiksatoru var izmantot, lai mainītu kompozīciju pēc fokusēšanas, ļaujot fokusēties uz objektu, kas galīgajā kompozīcijā neatradīsies fokusa punktā. Ja kamera nespēj fokusēties, izmantojot autofokusu (0 Labu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusu), fokusa fiksatoru var izmantot arī, lai mainītu fotogrāfijas kompozīciju pēc fokusa iestatīšanas uz citu objektu, kas atrodas tādā pat attālumā kā sākotnējais objekts. Fokusa fiksators visefektīvākais ir tad, ja AF apgabala režīmam izvēlētā opcija nav automātiskā apgabala AF režīms (0 AF apgabala režīms).

 1. Fokusējiet.

  Lai aktivizētu fokusu, pozicionējiet objektu izvēlētajā fokusa punktā un nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Pārbaudiet, vai skatu meklētājā parādās fokusa indikators (I).

 2. Fiksējiet fokusu.

  AF-C fokusa režīmā (0 Autofokusa režīms ): turot aizvara atbrīvošanas pogu nospiestu līdz pusei (), nospiediet apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu (), lai fiksētu gan fokusu, gan ekspozīciju (skatu meklētājā tiks parādīta AE-L ikona). Pat ja vēlāk noņemsiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas, fokuss paliks fiksēts, kamēr vien ir nospiesta apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga.

  Aizvara atbrīvošanas poga

  Apakškomandu kursortaustiņš

  AF-S fokusa režīms: fokuss tiek fiksēts automātiski, kad parādās fokusa indikators (I), un paliek fiksētā stāvoklī, līdz noņemsiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas. Fokusu var fiksēt, arī nospiežot apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu (skatīt iepriekš).

 3. Mainiet kompozīciju un uzņemiet fotogrāfiju.

  Fokuss starplaikā starp uzņēmumiem paliks fiksēts, ja turēsiet aizvara atbrīvošanas pogu nospiestu līdz pusei (AF-S) vai turēsiet nospiestu apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu, kas ļauj uzņemt vairākas secīgas fotogrāfijas ar to pašu fokusa iestatījumu.

Nemainiet attālumu no kameras līdz objektam, kamēr fokuss ir fiksēts. Ja objekts pārvietojas, fokusējiet to atkal jaunā attālumā.

Fokusa fiksēšana ar AF-ON pogu

Uzņemot fotogrāfijas skatu meklētāja režīmā, fokusu var fiksēt, aizvara atbrīvošanas pogas vietā izmantojot AF-ON pogu (0 AF-ON poga). Ja pielāgotajam iestatījumam a8 (AF activation (AF aktivizēšana), 0 AF activation (AF aktivizēšana)) ir atlasīta opcija AF-ON only (Tikai AF-ON), nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, kamera nefokusēsies; tā vietā kamera fokusēsies, nospiežot AF-ON pogu, turklāt fokusa punkts tiks fiksēts un paliks fiksētā stāvoklī, līdz AF-ON poga tiks nospiesta vēlreiz.

Skatīt arī

Informāciju par aizvara atbrīvošanas pogas izmantošanu ekspozīcijas fiksēšanai skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums c1 (Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas pogas AE-L), 0 Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L)).

Labu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusu

Autofokuss ne visai labi darbojas tālāk minētajos apstākļos. Ja kamera šajos apstākļos nespēj fokusēties, var tikt atspējota aizvara atbrīvošana, vai arī var tikt parādīts fokusa indikators (I) un kamera var atskaņot pīkstienu, ļaujot aizvaru atbrīvot arī tad, ja objekts nav fokusā. Šādos gadījumos izmantojiet manuālo fokusu (0 Manuālais fokuss) vai izmantojiet fokusa fiksatoru (0 Fokusa fiksators), lai fokusētos uz citu objektu tādā pašā attālumā, bet pēc tam izmainiet kadra kompozīciju.

Objekta un fona kontrastu atšķirība ir niecīga vai kontrasta nav vispār.

Piemērs: objekts ir tādā pašā krāsā kā fons.

Fokusa punkts ietver objektus, kas atrodas dažādā attālumā no kameras.

Piemērs: objekts atrodas krātiņā.

Objektā dominē regulāras ģeometriskas formas.

Piemērs: žalūzijas vai debesskrāpja logu rindas.

Fokusa punkts satur asi kontrastējoša spilgtuma apgabalus.

Piemērs: objekts daļēji ir ēnā.

Fona objekti izskatās lielāki par galveno objektu.

Piemērs: kadrā aiz objekta ir ēka.

Objekts satur daudzas sīkas detaļas.

Piemērs: ziedoša pļava, citi sīki priekšmeti vai priekšmeti, kam nepiemīt dažāds spilgtums.