GPS ierīci GP-1/GP-1A (pieejama atsevišķi) var pievienot kameras desmit kontaktu attālajam savienotājam (0 Citi piederumi), izmantojot GP-1/GP-1A piegādes komplektā iekļauto kabeli, kas ļauj, uzņemot fotogrāfijas, ierakstīt informāciju par kameras pašreizējo atrašanās vietu un to apskatīt atskaņošanas fotogrāfijas informācijas displejā (0 Fotogrāfijas informācija). Izslēdziet kameru, iekams pievienot ierīci GP-1/GP-1A; plašāku informāciju skatiet GP-1/GP-1A rokasgrāmatā.

Iestatīšanas izvēlnes opcijas

Iestatīšanas izvēlnes vienums Location data (Atrašanās vietas dati) satur tālāk norādītās opcijas.

  • Position (Pozīcija): pašreizējais ģeogrāfiskais platums, garums un augstums virs jūras līmeņa un universālais koordinētais laiks (UTC).
  • External GPS device options (Ārējās GPS ierīces opcijas) > Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris): izvēlieties, vai, pievienojot GPS ierīci, gaidstāves aktivizēšanas taimeris tiks vai netiks iespējots.

  • External GPS device options (Ārējās GPS ierīces opcijas) > Set clock from satellite (Iestatīt pulksteni no satelīta): Atlasiet opciju Yes (Jā) lai sinhronizētu kameras pulksteni ar GPS ierīces piegādāto laiku.

o ikona

Savienojuma statusu norāda o ikona:

  • o (statiska): atrašanās vietas dati ir izgūti.
  • o (mirgo): GP-1/GP-1A ierīce meklē signālu. Attēli, kas ir uzņemti, kamēr ikona mirgo, nesatur atrašanās vietas datus.
  • Nav ikonas: jauni atrašanās vietas dati no GP-1/GP-1A ierīces nav saņemti vismaz divas sekundes. Attēli, kas ir uzņemti, kamēr netiek rādīta o ikona, nesatur atrašanās vietas datus.

Viedierīces

Lai lejupielādētu atrašanās vietas datus no viedierīces un iegultu tos turpmākajās fotogrāfijās, izveidojiet bezvadu savienojumu, iespējojiet lietotnes SnapBridge atrašanās vietas datu funkciju un, izpildot iestatīšanas izvēlnes vienumu secību Location data (Atrašanās vietas dati) > Download from smart device (Lejupielādēt no viedierīces), atlasiet opciju Yes (Jā) (0 Location data (Atrašanās vietas dati)).

Universālais koordinētais laiks (UTC)

UTC datus piegādā GPS ierīce, un tie nav atkarīgi no kameras pulksteņa.