Šo funkciju izmanto zibspuldzes jaudas fiksēšanai, ļaujot atkārtoti pārveidot fotogrāfijas kompozīciju, nemainot zibspuldzes līmeni, kā arī nodrošinot to, ka zibspuldzes jauda ir pielāgota objektam arī tad, ja objekts neatrodas kadra centrā. Zibspuldzes jauda tiek regulēta automātiski atbilstoši jebkurām ISO jutības un apertūras atvēruma izmaiņām. Zibspuldzes vērtības fiksēšana ir pieejama tikai CLS saderīgām zibspuldzēm (0 Nikon radošā apgaismojuma sistēma (CLS)).

Lai izmantotu zibspuldzes vērtības fiksēšanu:

 1. Piešķiriet kameras vadības ierīcei zibspuldzes vērtības fiksēšanas funkciju.

  Piešķiriet opciju FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana) vadības ierīcei, izmantojot pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), 0 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)).

 2. Pievienojiet CLS saderīgu zibspuldzi.

  Pievienojiet kameras piederumu pieslēgvietai CLS saderīgu zibspuldzi (0 CLS saderīgās zibspuldzes).

 3. Iestatiet zibspuldzei piemērotu režīmu.

  Ieslēdziet zibspuldzi un iestatiet zibspuldzes režīmu uz TTL, pārbaudes pirmszibsni qA vai pārbaudes pirmszibsni A. Sīkāk par to skatiet zibspuldzes dokumentācijā.

 4. Fokusējiet.

  Pozicionējiet objektu kadra centrā un nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai fokusētu.

 5. Fiksējiet zibspuldzes līmeni.

  Kad esat pārliecinājies, ka skatu meklētājā ir redzams zibspuldzes gatavības indikators (M), nospiediet 1. darbībā atlasīto vadības pogu. Zibspuldze izstaros pārbaudes pirmszibsni, lai noteiktu piemērotu zibspuldzes līmeni. Zibspuldzes līmenis tiks fiksēts šajā līmenī, bet skatu meklētājā parādīsies zibspuldzes vērtības fiksēšanas ikona (e).

 6. Mainiet kadra kompozīciju.

 7. Uzņemiet fotogrāfiju.

  Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Ja vajadzīgs, papildu attēlus var uzņemt, neatbrīvojot zibspuldzes vērtības fiksatoru.

 8. Atbrīvojiet zibspuldzes vērtības fiksatoru.

  Lai atbrīvotu zibspuldzes vērtības fiksēšanu, nospiediet 1. darbībā atlasīto vadības pogu. Pārliecinieties, ka skatu meklētājā vairs netiek rādīta zibspuldzes vērtības fiksēšanas ikona (e).