Ekspozīcijas kompensāciju izmanto, lai mainītu kameras piedāvāto ekspozīcijas vērtību, padarot fotogrāfijas gaišākas vai tumšākas. Visefektīvāk tā darbojas, ja to izmanto kopā ar centra svērto vai punkta mērīšanas metodi (0 Mērīšana). Izvēlieties vērtības no –5 EV (nepietiekama eksponēšana) līdz +5 EV (pāreksponēšana) ar 1/3 EV soli. Parasti pozitīvas vērtības objektu padara gaišāku, bet negatīvas vērtības — tumšāku.

-1 EV

Bez ekspozīcijas kompensācijas

+1 EV

Lai izvēlētos ekspozīcijas kompensāciju, nospiediet E pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz skatu meklētājā vai vadības panelī ir redzama vajadzīgā vērtība.

E poga

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

±0 EV (nospiesta E poga)

–0,3 EV

+2,0 EV

Ja ir iestatīta vērtība, kas nav ±0,0, ekspozīcijas indikatoru centrā mirgos 0 (izņemot ekspozīcijas režīmu M), un, atlaižot E pogu, skatu meklētājā un vadības panelī tiks parādīta E ikona. Ekspozīcijas kompensācijas pašreizējo vērtību var apstiprināt ekspozīcijas indikatorā, nospiežot E pogu.

Normālu ekspozīciju var atjaunot, iestatot ekspozīcijas kompensāciju ±0,0. Izslēdzot kameru, ekspozīcijas kompensācija netiek atiestatīta.

Ekspozīcijas režīms M

Ekspozīcijas režīmā M ekspozīcijas kompensācija iespaido tikai ekspozīcijas indikatoru; aizvara ātrums un apertūras atvērums netiek mainīti.

Zibspuldzes lietošana

Ja tiek lietota zibspuldze, ekspozīcijas kompensācija ietekmē gan zibspuldzes līmeni, gan ekspozīciju, mainot gan galvenā objekta, gan fona spilgtumu. Lai ekspozīcijas kompensācijas efekta ietekmi ierobežotu tikai ar fonu, var izmantot pielāgoto iestatījumu e3 (Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei), 0 Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei)).

Skatīt arī

Papildu informāciju par: