Lai parādītu iestatīšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet B (iestatīšanas izvēlnes) cilni.

G poga

Nav pieejama, ja ir zems akumulatora līmenis.

Skatīt arī

Izvēļņu noklusējuma iestatījumus skatīt sadaļā „Iestatīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (0 Iestatīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi).