Nākamajā tabulā parādīts aptuvenais attēlu skaits, ko var saglabāt 64 GB Sony QD-G64E XQD atmiņas kartē ar dažādiem attēla kvalitātes, attēla izmēra un attēla apgabala iestatījumiem (uz 2017. gada septembri).

Attēla apgabals FX (36×24) *

Attēla kvalitāte Attēla izmērs Faila izmērs 1 Attēlu skaits 1 Bufera kapacitāte 2
NEF (RAW),
saspiests bez zudumiem,
12 biti
Liels 41,5 MB 763 170
Vidējs 30,0 MB 1000 94
Mazs 21,9 MB 1400 56
NEF (RAW),
saspiests bez zudumiem,
14 biti
Liels 51,6 MB 589 51
NEF (RAW),
saspiests,
12 biti
Liels 34,2 MB 1000 200
NEF (RAW),
saspiests,
14 biti
Liels 43,8 MB 865 74
NEF (RAW),
nesaspiests,
12 biti
Liels 70,3 MB 763 55
NEF (RAW),
nesaspiests,
14 biti
Liels 92,0 MB 589 29
TIFF (RGB) Liels 134,6 MB 408 32
Vidējs 76,6 MB 718 35
Mazs 34,9 MB 1500 39
JPEG augsta kv. 3 Liels 22,0 MB 1900 200
Vidējs 12,6 MB 3200 200
Mazs 6,6 MB 6700 200
JPEG normāla kv. 3 Liels 11,5 MB 3800 200
Vidējs 6,8 MB 6400 200
Mazs 3,4 MB 13 000 200
JPEG pamata kv. 3 Liels 4,2 MB 7400 200
Vidējs 2,8 MB 12 500 200
Mazs 1,8 MB 24 500 200

Ietver attēlus, kas uzņemti ar ne DX objektīviem, ja vienumam Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts).

Visi skaitļi ir aptuveni. Failu izmērs mainās atkarībā no ierakstītā sižeta.

Maksimālais ekspozīciju skaits, ko var saglabāt atmiņas buferī pie jutības ISO 100. Var kristies dažās situācijās, piemēram, ja attēla kvalitāte atzīmēta ar zvaigznīti („”) vai ir ieslēgta automātiskā kropļojumu kontrole.

Skaitļi norādīti, pieņemot, ka tiek izmantota izmēra prioritātes JPEG kompresija. Izvēloties ar zvaigznīti („”; optimāla kompresija) atzīmētu attēla kvalitātes opciju, palielinās JPEG attēlu faila izmērs; attiecīgi samazinās attēlu skaits un bufera kapacitāte.

Attēla apgabals DX (24 × 16)

Attēla kvalitāte Attēla izmērs Faila izmērs 1 Attēlu skaits 1 Bufera kapacitāte 2
NEF (RAW),
saspiests bez zudumiem,
12 biti
Liels 19,4 MB 1700 200
Vidējs 14,1 MB 2300 200
Mazs 11,0 MB 3000 200
NEF (RAW),
saspiests bez zudumiem,
14 biti
Liels 23,9 MB 1300 200
NEF (RAW),
saspiests,
12 biti
Liels 15,9 MB 2300 200
NEF (RAW),
saspiests,
14 biti
Liels 19,8 MB 1900 200
NEF (RAW),
nesaspiests,
12 biti
Liels 30,8 MB 1700 200
NEF (RAW),
nesaspiests,
14 biti
Liels 40,2 MB 1300 200
TIFF (RGB) Liels 58,4 MB 936 113
Vidējs 33,3 MB 1600 200
Mazs 15,6 MB 3400 200
JPEG augsta kv. 3 Liels 10,1 MB 4200 200
Vidējs 6,2 MB 6900 200
Mazs 3,4 MB 12 900 200
JPEG normāla kv. 3 Liels 5,3 MB 8200 200
Vidējs 3,3 MB 13 500 200
Mazs 1,8 MB 24 500 200
JPEG pamata kv. 3 Liels 2,4 MB 15 900 200
Vidējs 1,7 MB 25 100 200
Mazs 1,0 MB 43 100 200

Ietver attēlus, kas uzņemti ar DX objektīviem, ja vienumam Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts).

Visi skaitļi ir aptuveni. Failu izmērs mainās atkarībā no ierakstītā sižeta.

Maksimālais ekspozīciju skaits, ko var saglabāt atmiņas buferī pie jutības ISO 100. Var kristies dažās situācijās, piemēram, ja attēla kvalitāte atzīmēta ar zvaigznīti („”) vai ir ieslēgta automātiskā kropļojumu kontrole.

Skaitļi norādīti, pieņemot, ka tiek izmantota izmēra prioritātes JPEG kompresija. Izvēloties ar zvaigznīti („”; optimāla kompresija) atzīmētu attēla kvalitātes opciju, palielinās JPEG attēlu faila izmērs; attiecīgi samazinās attēlu skaits un bufera kapacitāte.

d2 — Max. continuous release (Maks. nepārtrauktā atbrīvošana) (0 Max. continuous release (Maks. nepārtrauktā atbrīvošana))

Maksimālo fotogrāfiju skaitu, ko var uzņemt sērijveida uzņemšanas režīmā, var iestatīt robežās no 1 līdz 200.