Izmantojiet automātiskās ekspozīcijas fiksatoru, lai mainītu kadra kompozīciju pēc centra svērtās mērīšanas un punkta mērīšanas (0 Mērīšana) izmantošanas ekspozīcijas mērīšanai.

 1. Fiksējiet ekspozīciju.

  Pozicionējiet objektu atlasītajā fokusa punktā un nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Aizvara atbrīvošanas pogai esot nospiestai līdz pusei un objektam esot pozicionētam fokusa punktā, nospiediet apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu, lai nofiksētu ekspozīciju (ja izmantojat autofokusu, pārliecinieties, ka skatu meklētājā ir parādījies fokusa indikators I).

  Aizvara atbrīvošanas poga

  Sub-selector (Apakškomandu kursortaustiņš)

  Kamēr ekspozīcijas fiksators ir aktīvs, skatu meklētājā būs redzams AE-L indikators.

 2. Mainiet kadra kompozīciju.

  Turot nospiestu apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu, izmainiet kadra kompozīciju un uzņemiet fotogrāfiju.

Punkta mērīšana

Punkta mērīšanas gadījumā ekspozīcija tiks fiksēta uz vērtību, kas izmērīta atlasītajā fokusa punktā (0 Mērīšana).

Aizvara ātruma un apertūras atvēruma regulēšana

Kamēr ir aktīva ekspozīcijas fiksēšana, var regulēt šādus iestatījumus, nemainot ekspozīcijas izmērīto vērtību:

Ekspozīcijas režīms Iestatījums
P Aizvara ātrums un apertūras atvērums (elastīga programma; 0 Elastīga programma)
S Aizvara ātrums
A Apertūras atvērums

Jaunās vērtības var pārbaudīt skatu meklētājā un vadības panelī. Ņemiet vērā, ka mērīšanu nevar mainīt, kamēr vien darbojas ekspozīcijas fiksēšana.

Skatīt arī

Informāciju par aizvara atbrīvošanas pogas izmantošanu ekspozīcijas fiksēšanai skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums c1 (Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas pogas AE-L), 0 Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L)). Ja ir atlasīta opcija On (half press) (Ieslēgts (nospiest līdz pusei)), ekspozīcija tiks fiksēta, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei.