Kad izvēlnes tiek parādītas pirmoreiz, automātiski tiek iezīmēta iestatīšanas izvēlnes valodas opcija. Izvēlieties valodu un iestatiet kameras pulksteni.

 1. Ieslēdziet kameru.

  Barošanas slēdzis

 2. Iestatīšanas izvēlnē atlasiet vienumu Language (Valoda).

  Nospiediet G pogu, lai parādītu kameras izvēlnes, pēc tam iestatīšanas izvēlnē iezīmējiet vienumu Language (Valoda) un nospiediet 2. Informāciju par izvēļņu lietošanu skatiet sadaļā „Kameras izvēļņu lietošana” (0 Kameras izvēļņu lietošana).

  G poga

 3. Atlasiet valodu.

  Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vēlamo valodu, un nospiediet J.

 4. Atlasiet vienumu Time zone and date (Laika josla un datums).

  Atlasiet vienumu Time zone and date (Laika josla un datums) un nospiediet 2.

 5. Iestatiet laika joslu.

  Atlasiet vienumu Time zone (Laika josla) un nospiediet 2. Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu vietējo laika joslu (laukā UTC tiek parādīta atšķirība starp atlasīto laika joslu un universālo koordinēto laiku jeb UTC laiku stundās), un nospiediet J.

 6. Ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku.

  Atlasiet vienumu Daylight saving time (Vasaras laiks) un nospiediet 2. Pēc noklusējuma vasaras laika funkcija ir izslēgta; ja vietējā laika joslā ir spēkā vasaras laiks, nospiediet 1, lai iezīmētu vienumu On (Ieslēgts), un nospiediet J.

 7. Iestatiet datumu un laiku.

  Atlasiet vienumu Date and time (Datums un laiks) un nospiediet 2. Nospiediet 4 vai 2, lai atlasītu vienumu, un nospiediet 1 vai 3, lai to mainītu. Kad pulkstenim iestatīts pašreizējais datums un laiks, nospiediet J (ņemiet vērā, ka kamera izmanto 24 stundu laika formātu).

 8. Iestatiet datuma formātu.

  Atlasiet vienumu Date format (Datuma formāts) un nospiediet 2. Nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos secību, kādā tiks parādīts gads, mēnesis un diena, un nospiediet J.

 9. Atgriezieties uzņemšanas režīmā.

  Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai izietu uz uzņemšanas režīmu.

Viedierīču savienošana ar SnapBridge

Lai lejupielādētu attēlus no kameras vai attāli kontrolētu kameru, instalējiet viedierīcē lietotni SnapBridge. Plašāku informāciju skatiet piegādes komplektā iekļautajā izdevumā SnapBridge Savienojuma izveides pamācība (digitālajām vienobjektīva spoguļkamerām).