Kamera var parādīt zibspuldzes informāciju zibspuldzēm SB-5000 un SB-500, ja tās ir uzstādītas kameras piederumu pieslēgvietā un konfigurētas kā galvenās zibspuldzes optiskam AWL, kā arī parādīt informāciju tālvadības zibspuldzēm, ja tās tiek vadītas ar radio AWL, izmantojot ierīci WR-R10. Lai skatītu zibspuldzes informāciju, uzņemot fotogrāfijas skatu meklētāja režīmā, nospiediet R pogu, lai parādītu uzņemšanas informāciju, un pēc tam nospiediet R pogu vēlreiz. Informācijas displejs mainās atkarībā no zibspuldzes vadības režīma.

R poga

Zibspuldzes iestatījumu mainīšana

Zibspuldzes iestatījumus var mainīt, nospiežot zibspuldzes informācijas displejā i pogu. Pieejamās opcijas mainās atkarībā no zibspuldzes un atlasītajiem iestatījumiem. Jūs varat veikt arī zibspuldzes izmēģinājumu.

Grupas zibspuldze

1 Zibspuldzes gatavības indikators 1
2

Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība)

FP indikators

3 Tālvadības zibspuldzes vadības režīms 2
4

Grupas zibspuldzes vadības režīms 3

Grupas zibspuldzes režīms

Zibspuldzes līmenis (izvade)/zibspuldzes kompensācija

5 Kanāls 2
6 Link mode (Saiknes režīms)

Ātrā bezvadu vadība

1 Zibspuldzes gatavības indikators 1
2

Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība)

FP indikators

3 Tālvadības zibspuldzes vadības režīms 2
4 A : B attiecība
5 Zibspuldzes kompensācija
6 C grupas zibspuldzes vadības režīms un zibspuldzes līmenis (izvade)
7 Kanāls 2
8 Link mode (Saiknes režīms)

Tālvadāma atkārtošana

1 Zibspuldzes gatavības indikators 1
2 Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība)
3 Zibspuldzes līmenis (izvads)
4 Tālvadības zibspuldzes vadības režīms 2
5

Izstarojumu skaits (reizes)

Frekvence

6 Grupas statuss (iespējots/atspējots)
7 Kanāls 2
8 Link mode (Saiknes režīms)

Tiek parādīts radio AWL režīmā, kad visas zibspuldzes ir gatavas.

Optiskais AWL tiek norādīts ar Y, radio AWL tiek norādīts ar Z, apvienotais optiskais un radio AWL tiek norādīts ar Y un Z. Uzlabota bezvadu apgaismojuma ar optisku vadību kanāls uzlabotam bezvadu apgaismojumam ar apvienotu optisku un radio vadību tiek parādīts tikai tad, ja zibspuldze SB-500 tiek izmantota kā galvenā zibspuldze.

Ja tiek izmantots apvienotais optiskais un radio AWL, ikonas tiek parādītas katrai grupai.

Zibspuldzes informācija un kameras iestatījumi

Zibspuldzes informācijas displejā tiek parādīti atlasītie kameras iestatījumi, tostarp ekspozīcijas režīms, aizvara ātrums, apertūras atvērums un ISO jutība.