Lai uzņemtu fotogrāfijas tiešā skata režīmā, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

 1. Pagrieziet tiešā skata atlasītāju uz C (fotografēšana tiešā skata režīmā).

  Tiešā skata atlasītājs

 2. Nospiediet a pogu.

  Tiks pacelts spogulis, un kameras ekrānā tiks parādīts caur objektīvu redzamais skats. Objekts vairs nebūs redzams skatu meklētājā.

  a poga

 3. Pozicionējiet fokusa punktu.

  Pozicionējiet fokusa punktu uz objekta, kā aprakstīts sadaļā „AF apgabala režīma atlasīšana” (0 AF apgabala režīma izvēlēšanās).

 4. Fokusējiet.

  Lai fokusētu kameru, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

  Kamerai fokusējoties, fokusa punkts mirgos zaļā krāsā un aizvara atbrīvošana būs atspējota. Ja kamera spēj fokusēties, fokusa punkts tiks parādīts zaļā krāsā; ja kamera nespēj fokusēties, fokusa punkts mirgos sarkanā krāsā (ņemiet vērā, ka attēlus var uzņemt arī tad, ja fokusa punkts mirgo sarkanā krāsā; pirms uzņemšanas ekrānā pārbaudiet fokusu). Ekspozīciju var fiksēt, nospiežot apakškomandu kursortaustiņa centra pogu (0 Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksators); fokuss ir fiksēts, kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei.

  Autofokusa izmantošana tiešā skata režīmā

  Izmantojiet AF-S vai AF-P objektīvu. Ar citiem objektīviem vai telepārveidotājiem, iespējams, nevarēs iegūt vēlamo rezultātu. Ņemiet vērā, ka tiešā skata režīmā autofokuss ir lēnāks un ekrāns, kamerai fokusējoties, var kļūt spilgtāks vai tumšāks. Dažkārt, kad kamera nespēj fokusēties, fokusa punkts var tikt parādīts zaļā krāsā. Fotokamera var nespēt fokusēties šādās situācijās:

  • objekts satur līnijas, kas ir paralēlas kadra garajai malai;
  • objekts ir nepietiekami kontrastains;
  • objektam fokusa punktā ir asi kontrastējoša spilgtuma apgabali vai punktveida gaismas avots, neona reklāma vai cits mainīga spilgtuma gaismas avots;
  • fluorescējošu, dzīvsudraba, nātrija tvaiku lampu vai līdzīgā apgaismojumā parādās mirgoņa un joslas;
  • tiek izmantots šķērsfiltrs (zvaigžņu filtrs) vai cits speciālais filtrs;
  • objekts izskatās mazāks par fokusa punktu;
  • objektu nomāc regulāras ģeometriskas formas (piemēram, žalūzijas vai augstceltnes logu rindas);
  • objekts pārvietojas.
 5. Uzņemiet attēlu.

  Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Ekrāns izslēgsies.

 6. Izejiet no tiešā skata režīma.

  Lai izietu no tiešā skata režīma, nospiediet a pogu.

Ekspozīcijas priekšskatījums

Uzņemot tiešā skata režīmā, varat nospiest J, lai priekšskatītu aizvara ātruma, apertūras atvēruma un ISO jutības ietekmi uz ekspozīciju. Ekspozīciju var regulēt ±5 EV robežās (0 Ekspozīcijas kompensācija), tomēr priekšskatījuma displejā tiks atspoguļotas tikai vērtības robežās no –3 līdz +3 EV. Ņemiet vērā, ka priekšskatījums galīgo rezultātu var atspoguļot neprecīzi, ja tiek izmantota zibspuldze, Aktīvā D-Lighting (0 Aktīvā D-Lighting), HDR (augsts dinamiskais diapazons; 0 Augsts dinamiskais diapazons (HDR)), vai ir aktīva vairākkadru uzņemšana, Picture Control A (automātiski) atlasīta Contrast (Kontrasts) opcija (0 Picture Control iestatījumi), vai aizvara ātrumam ir atlasīts parametrs p. Ja objekts ir ļoti spilgts vai ļoti tumšs, ekspozīcijas indikatori mirgos, lai brīdinātu, ka priekšskatījums ekspozīciju var atspoguļot neprecīzi. Ekspozīcijas priekšskatījums nav pieejams, ja aizvara ātrumam ir atlasīts iestatījums A vai %.

Tiešā skata tālummaiņas priekšskatījums

Nospiediet X pogu, lai tuvinātu ekrānā redzamo skatu līdz maksimums 16×. Displeja labajā apakšējā stūrī pelēkā ierāmējumā tiks parādīts navigācijas logs. Izmantojiet kursortaustiņu, lai ritinātu ekrānā neredzamās kadra daļas, vai nospiediet W (M), lai tālinātu.

X poga

Navigācijas logs

Skatīt arī

Papildu informāciju par: