Attēla izmēru mēra pikseļos. Izvēlieties iestatījumu # Large (Liels), $ Medium (Vidējs) vai % Small (Mazs) (ņemiet vērā, ka attēlu izmērs ir atkarīgs no opcijas, kas atlasīta vienumam Image area (Attēla apgabals), 0 Attēla apgabals):

Image area (Attēla apgabals) Opcija Izmērs (pikseļi)
FX (36×24; FX formāts) Large (Liels) 8256 × 5504
Medium (Vidējs) 6192 × 4128
Small (Mazs) 4128 × 2752
1,2 × (30×20) Large (Liels) 6880 × 4584
Medium (Vidējs) 5152 × 3432
Small (Mazs) 3440 × 2288
DX (24×16; DX formāts) Large (Liels) 5408 × 3600
Medium (Vidējs) 4048 × 2696
Small (Mazs) 2704 × 1800
5 : 4× (30×24) Large (Liels) 6880 × 5504
Medium (Vidējs) 5152 × 4120
Small (Mazs) 3440 × 2752
1 : 1× (24×24) Large (Liels) 5504 × 5504
Medium (Vidējs) 4128 × 4128
Small (Mazs) 2752 × 2752

JPEG un TIFF attēlu izmēru var iestatīt, nospiežot pogu T un grozot grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīta vēlamā opcija. Lai izvēlētos NEF (RAW) attēlu izmēru, izmantojiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Image size (Attēla izmērs) > NEF (RAW).

T poga

Grozāmais apakškomandu pārslēgs

Attēla izmēra izvēlne

JPEG un TIFF attēlu izmēru var regulēt, arī izpildot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Image size (Attēla izmērs) > JPEG/TIFF (0 Image size (Attēla izmērs)). Maza un vidēja izmēra NEF (RAW) attēli tiek ierakstīti bez zudumiem saspiestā 12 bitu formātā neatkarīgi no opcijas, kas izvēlnē NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana) atlasīta vienumiem NEF (RAW) compression (NEF (RAW) kompresija) un NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums).