Nikon uzlabotā radošā apgaismojuma sistēma (Creative Lighting System — CLS) nodrošina uzlabotu saziņu starp kameru un saderīgām zibspuldzēm, tādējādi uzlabojot fotografēšanu ar zibspuldzi.

CLS saderīgās zibspuldzes

CLS saderīgās zibspuldzes
(PDF; 49,2 KB)

Bezvadu zibspuldzes vadības ierīce SU-800: uzstādot CLS saderīgai kamerai, SU-800 var izmantot kā zibspuldzes vadības ierīci zibspuldzēm SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 vai SB-R200, kas sadalītas līdz trīs grupās. Pati SU-800 nav aprīkota ar zibspuldzi.

Modelēšanas izgaismojums

Nospiežot kameras Pv pogu, CLS saderīgas zibspuldzes darbojas kā modelēšanas zibspuldzes. Šo funkciju var izmantot kopā ar uzlabotu bezvadu apgaismojumu, lai priekšskatītu kopējā apgaismojuma efektu, ko iegūst, izmantojot vairākas zibspuldzes. Modelēšanas izgaismojumu var izslēgt, izmantojot pielāgoto iestatījumu e5 (Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze), 0 Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze)).

Citas zibspuldzes

Citas zibspuldzes
(PDF; 40,0 KB)

Zibspuldzes vērtības fiksēšanas lietošana ar papildu zibspuldzēm

Zibspuldzes vērtības fiksēšana (0 Zibspuldzes vērtības fiksēšana) ir pieejama ar papildu zibspuldzēm TTL režīmā un (ja atbalsta) pārbaudes pirmszibšņiem qA un pārbaudes pirmszibšņu A zibspuldzes vadības režīmos (plašāku informāciju par to skatiet zibspuldzes piegādes komplektā iekļautajā rokasgrāmatā). Ņemiet vērā, ka izmantojot uzlaboto bezvadu apgaismojumu, lai vadītu tālvadības zibspuldzes, zibspuldzes vadības režīms galvenajai zibspuldzei un vismaz vienai tālvadības zibspuldžu grupai būs jāiestata uz TTL, qA vai A.

Mērīšana

Zibspuldzes vērtības fiksēšanas mērīšanas zonas, ja tiek izmantota papildu zibspuldze, ir šādas:

Zibspuldze Zibspuldzes režīms Mērītais apgabals
Atsevišķa zibspuldze i-TTL 6 mm aplis kadra centrā
qA Zibspuldzes ekspozīcijas mērītāja izmērītais apgabals
Izmantota ar citām zibspuldzēm (uzlabots bezvadu apgaismojums) i-TTL Viss kadrs
qA Zibspuldzes ekspozīcijas mērītāja izmērītais apgabals
A

Piezīmes par papildu zibspuldzēm

Detalizētas instrukcijas skatiet zibspuldžu rokasgrāmatās. Ja zibspuldze atbalsta CLS, skatiet sadaļu par CLS saderīgām digitālajām vienobjektīva spoguļkamerām. Zibspuldžu SB-80DX, SB-28DX un SB-50DX rokasgrāmatās kamera D850 nav iekļauta digitālo vienobjektīva spoguļkameru kategorijā.

i-TTL zibspuldzes vadību var izmantot ar ISO jutības vērtībām no 64 līdz 12800. Ja vērtība ir lielāka par 12800 vienībām, pie dažiem attāluma vai apertūras atvēruma iestatījumiem var arī nebūt iespējams panākt vēlamo rezultātu. Ja zibspuldzes gatavības indikators (M) mirgo vēl apmēram trīs sekundes pēc fotogrāfijas uzņemšanas i-TTL vai ne TTL automātiskajā režīmā, tas nozīmē, ka zibspuldze ir uzplaiksnījusi ar pilnu jaudu, bet fotogrāfija var būt nepietiekami eksponēta (tikai CLS saderīgas zibspuldzes).

Ja SC sērijas 17, 28 vai 29 sinhronizācijas kabelis tiek lietots uzņemšanai, izmantojot ar kameru nesavienotu zibspuldzi, var būt neiespējami nodrošināt pareizu ekspozīciju i-TTL režīmā. Iesakām atlasīt standarta i-TTL piespiedu zibspuldzes vadību. Uzņemiet izmēģinājuma attēlu un apskatiet rezultātu ekrānā.

i-TTL režīmā izmantojiet zibspuldzes paneli vai gaismas izkliedes adapteri, kas tiek piegādāts kopā ar zibspuldzi. Neizmantojiet citus paneļus, piemēram, gaismas izkliedēšanas paneļus, jo tie var radīt nepareizu ekspozīciju.

Ekspozīcijas režīmā P maksimālais apertūras atvērums (minimālais f skaitlis) tiek ierobežots atbilstoši ISO jutībai, kā norādīts tālāk:

Maksimālais apertūras atvērums, ja ISO jutības ekvivalents ir:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Ja objektīva maksimālā apertūra ir mazāka, nekā iepriekš norādīts, maksimālā apertūras atvēruma vērtība būs objektīva maksimālais apertūras atvērums.

Fotogrāfijās, kas uzņemtas, izmantojot zibspuldzi un kamerai tieši pievienotu augstas veiktspējas akumulatoru SD-9 vai SD-8A, var parādīties trokšņi svītru veidā. Samaziniet ISO jutību vai palieliniet attālumu starp kameru un barošanas bloku.

Sarkano acu efekta samazināšanu nodrošina zibspuldzes SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 un SB-400, savukārt SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 un SU-800 nodrošina AF palīggaismošanu ar tālāk minētajiem ierobežojumiem:

 • SB-5000: AF palīgizgaismojums ir pieejams, ja 24 – 135 mm AF objektīvi tiek izmantoti ar tālāk norādītajiem fokusa punktiem.

  Fokusa garums 24 – 49 mm
  50 – 84 mm
  85 – 135 mm
 • SB-910 un SB-900: AF palīgizgaismojums ir pieejams, ja 17 – 135 mm AF objektīvi tiek izmantoti ar tālāk norādītajiem fokusa punktiem.

  Fokusa garums 17 – 19 mm
  20 – 135 mm
 • SB-800, SB-600 un SU-800: AF palīgizgaismojums ir pieejams, ja 24 – 105 mm AF objektīvi tiek izmantoti ar tālāk norādītajiem fokusa punktiem.

  Fokusa garums 24 – 34 mm
  35 – 49 mm
  50 – 105 mm
 • SB-700: AF palīgizgaismojums ir pieejams, ja 24 – 135 mm AF objektīvi tiek izmantoti ar tālāk norādītajiem fokusa punktiem.

  Fokusa garums 24 – 27 mm
  28 – 135 mm

Atkarībā no izmantotā objektīva un ierakstītā sižeta fokusa indikators (I) var tikt parādīts, kad objekts nav fokusā, vai arī kamera var nespēt fokusēties, un tiks atspējota aizvara atbrīvošana.

Papildu zibspuldzes

i-TTL un automātiskā apertūras atvēruma (qA) zibspuldzes vadības režīmos zibspuldzes kompensāciju, kas atlasīta, izmantojot papildu zibspuldzi vai fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Flash control (Zibspuldzes vadība), tiek pieskaitīta zibspuldzes kompensācijai, kas atlasīta ar W (M) pogu un grozāmo komandu pārslēgu.