Novērtējiet attēlus vai atzīmējiet tos, lai vēlāk izdzēstu. Vērtējumus var skatīt arī NX Studio. Vērtēšana nav pieejama aizsargātiem attēliem.

 1. Atlasiet attēlu.

  Parādiet attēlu vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā sīktēlu atskaņošanas režīmā.

 2. Parādiet atskaņošanas opcijas.

  Nospiediet i pogu, lai parādītu atskaņošanas opcijas.

  i poga

 3. Atlasiet opciju Rating (Vērtēšana).

  Iezīmējiet opciju Rating (Vērtēšana) un nospiediet 2.

 4. Izvēlieties vērtējumu.

  Nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos vērtējumu robežās no nulles līdz piecām zvaigznēm, vai atlasiet d, lai atzīmētu attēlu izdzēšanai vēlāk. Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.

Attēlu vērtēšana ar Fn2 pogu

Ja pielāgotajam iestatījumam f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) > Fn2 button (Fn2 poga) ir atlasīts iestatījums Rating (Vērtēšana), attēlus var vērtēt, turot nospiestu Fn2 pogu un spiežot 4 vai 2 (0 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)).