Tālāk norādītajām opcijām var piekļūt, nospiežot i pogu tiešā skata fotogrāfiju uzņemšanas laikā. Izmantojiet skārienekrānu vai pārvietojieties pa izvēlni, izmantojot kursortaustiņu un J pogu, nospiežot 1 vai 3, lai iezīmētu vienumus, nospiežot 2, lai skatītu opcijas, un nospiežot J, lai atlasītu iezīmēto opciju un atgrieztos i pogas izvēlnē. Lai izietu uz uzņemšanas režīmu, vēlreiz nospiediet i pogu.

i poga

Tālummaiņa sadalītā ekrāna skatījumā

Atlasot opciju Split-screen display zoom (Tālummaiņa sadalītā ekrāna skatījumā) tiešā skata fotogrāfiju uzņemšanas režīmā, i poga sadala displeju divos lodziņos, kas atsevišķus kadra apgabalus parāda līdzās ar lielu palielinājuma koeficientu. Palielināto apgabalu stāvoklis tiek parādīts navigācijas logā.

Navigācijas logs

Izmantojiet X un W (M) pogas, lai tuvinātu vai tālinātu, vai izmantojiet L (Z/Q) pogu, lai atlasītu lodziņu, un nospiediet 4 vai 2, lai atlasīto apgabalu ritinātu pa kreisi vai pa labi. Nospiežot 1 vai 3, abi apgabali vienlaikus tiek ritināti augšup vai lejup. Lai fokusētos uz objektu atlasītā apgabala centrā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Lai izietu no sadalītā ekrāna displeja, nospiediet i pogu.

Fokusētais apgabals

Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas)

Lai novērstu aizvara skaņas atskanēšanu tiešā skata fotogrāfiju uzņemšanas laikā, nospiediet i pogu un atlasiet vienumam Silent live view photography (Tiešā skata fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) opciju On (Mode 1) (Ieslēgts (1. režīms)) vai On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms)).

Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas

Daudzkārtējas ekspozīcijas fotogrāfiju uzņemšana (0 Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)) un ilgstošas ekspozīcijas trokšņu samazināšana ir atspējotas (0 Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana)), un nevar izmantot zibspuldzi. Nepārtrauktas atbrīvošanas režīmos fokusam un ekspozīcijai tiek fiksētas katras sērijas pirmā uzņēmuma vērtības. Ekrānā un fotogrāfijās, kas uzņemtas fluorescējošā, dzīvsudraba tvaiku spuldžu vai nātrija spuldžu apgaismojumā, var būt redzama mirgoņa vai joslas (informāciju par mirgoņas un joslu samazināšanu skatiet sadaļā par video uzņemšanas izvēlnes opciju Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana), 0 Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)), savukārt kustībā esoši objekti var izskatīties deformēti, it īpaši, ja kamera tiek panoramēta horizontāli vai objekts pa horizontālo plakni ar lielu ātrumu pārvietojas cauri kadram. Var parādīties arī robainas malas, neīstas krāsas, muarē efekts un spilgti punkti. Sižetos, kas tiek apgaismoti ar mirgojošām zīmēm un citu saraustītu apgaismojumu, vai ja objekts tiek īslaicīgi apgaismots ar stroboskopu vai citu spilgtu momentānas gaismas avotu, var parādīties spilgti apgabali vai joslas.

Laiks, cik ilgi var turpināt uzņemšanu, tiek parādīts atlikušo kadru skaita vietā.

Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas var tikt iespējota vai atspējota, arī izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas) (0 Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas)).

Kameras skaņas

Dzirdama var būt kameras fokusēšanas skaņa, kā arī apertūras atvēruma mehānisma skaņa, ja regulējat apertūras atvērumu A vai M režīmā vai uzņemat attēlus P vai S režīmā.

Pielāgotais iestatījums d11

Ja iestatījums On (Jā) ir atlasīts pielāgotajam iestatījumam d11 (Live view in continuous mode (Tiešais skats nepārtrauktas uzņemšanas režīmā), 0 Live view in continuous mode (Tiešais skats nepārtrauktas uzņemšanas režīmā)), kad vienumam Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas tiešā skata režīmā) ir atlasīts iestatījums On (Mode 1) (Ieslēgts (1. režīms)), atbrīvojot aizvaru, monitors uz brīdi satumsīs un pēc tam atkal ieslēgsies, lai parādītu attēlu. Ja ir atlasīts iestatījums On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms)), attēli pēc to uzņemšanas netiks parādīti; tā vietā pēc attēla uzņemšanas ekrānā tiks parādīta C ikona (sērijveida uzņemšanas laikā ikona mirgos).

Opcija „On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms))”

Ja ir atlasīts iestatījums On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms)), var regulēt šādus ekspozīcijas iestatījumus:

  Apertūras atvērums Aizvara ātrums ISO jutība 3
P, S 1
A
M 2

Ekspozīcija režīmam S ir tāda pati kā režīmam P.

Izvēlieties ātrumus no 1/30 s līdz 1/8000 s.

Režīmā M ISO jutību var manuāli iestatīt robežās no Lo 1 līdz 25600, vai arī kamera to var regulēt automātiski. Citos ekspozīcijas režīmos kamera ISO jutību regulē automātiski.

Ekspozīcijas kompensāciju var izmantot, lai mainītu ekspozīciju par ±3 EV. Ekspozīciju var priekšskatīt ekrānā. Nospiežot J, tiks parādīts ekspozīcijas indikators (0 Ekspozīcijas indikators), kas parādīs atlasīto un izmērīto ekspozīcijas vērtību starpību; lai slēptu indikatoru, vēlreiz nospiediet J.

Iestatījumu On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms)) nevar kombinēt ar dažām kameras funkcijām, tostarp elastīgo programmu (0 Elastīga programma), vairākkadru uzņemšanu (0 Vairākkadru uzņemšana), Aktīvo D-Lighting (0 Aktīvā D-Lighting), HDR (augsts dinamiskais diapazons; 0 Augsts dinamiskais diapazons (HDR)), vinjetēšanas kontroli (0 Vignette control (Vinjetēšanas kontrole)), automātisko kropļojumu kontroli (0 Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole)), ekspozīcijas aizturēšanas režīmu (0 Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms)) un Picture Control parametru Clarity (Dzidrums) (0 Picture Control iestatījumi). Ja fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija) ir atlasīta opcija RAW primary - JPEG secondary (RAW primārā – JPEG sekundārā), JPEG attēli tiks ierakstīti abos slotos esošajās kartēs.

Opcija „On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms))” un fotogrāfiju informācija

Fotogrāfiju informācija attēliem, kas uzņemti ar vienumam Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas) atlasītu opciju On (Mode 2) (Ieslēgts (2. režīms)) un baltā balansa iestatījumu v (automātiski), neietver krāsu temperatūru (0 Uzņemšanas dati).

Negatīvu digitalizētājs

Lai ierakstītu filmu negatīvu kopiju pozitīvus, nospiediet i pogu un atlasiet vienumam Negative digitizer (Negatīvu digitalizētājs) iestatījumu Color negatives (Krāsu negatīvi) vai Monochrome negatives (Vienkrāsaini negatīvi).

 1. Novietojiet negatīvus uz balta vai pelēka fona bez raksturīgām iezīmēm.

  Ieteicams izmantot objektīvu AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED vai citu mikro objektīvu un dabīgo apgaismojumu vai mākslīgo apgaismojumu ar augstu Ra (krāsu atveides indeksa) vērtību, piemēram, gaismas kārbu vai fluorescējošu lampu ar augstu CRI vērtību.

 2. Tiešā skata režīmā nospiediet i pogu, iezīmējiet vienumu Negative digitizer (Negatīvu digitalizētājs) un nospiediet 2.

  Displejā redzamās krāsas tiks apvērstas. Zibspuldzes režīms automātiski tiek iestatīts uz s; lai lietotu zibspuldzi, izvēlieties citu zibspuldzes režīmu.

 3. Izvēlieties filmas tipu.

  Iezīmējiet vienumu Color negatives (Krāsu negatīvi) vai Monochrome negatives (Vienkrāsaini negatīvi) un nospiediet J.

 4. Izveidojiet kompozīciju, lai uzņemtu filmas negatīva kadru.

 5. Noregulējiet ekspozīciju.

  Nospiediet J, lai parādītu spilgtuma regulēšanas opcijas, un nospiediet 1 vai 3, lai regulētu ekspozīciju. Lai skatītu objektu lielākā palielinājumā, nospiediet X (0 Tiešā skata tālummaiņas priekšskatījums). Nospiediet J, lai sāktu.

 6. Uzņemiet fotogrāfiju.

  Nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu, lai uzņemtu fotogrāfiju un saglabātu to JPEG formātā.

Negatīvu digitalizētājs

Putekļu, skrambu vai izbalējušu filmu nevienādu krāsu koriģēšanai nav pieejamas nekādas opcijas. Fotogrāfijas tiek saglabātas JPEG formātā neatkarīgi no attēla kvalitātei atlasītās opcijas; fotogrāfijas, kas uzņemtas, esot atlasītai JPEG opcijai, tiks saglabātas atbilstoši atlasītajam iestatījumam, savukārt fotogrāfijas, kas uzņemtas, esot atlasītai opcijai NEF (RAW) vai TIFF (RGB), tiks saglabātas formātā JPEG fine (JPEG augsta kvalitāte). Daži izvēlnes vienumi un funkcijas nav pieejami, tostarp vairākkadru uzņemšana un fokusa nobīde. Ekspozīcijas režīms ir iestatīts uz A, un to nevar mainīt.