Izvēlieties šo režīmu, lai samazinātu attēlu izplūšanu, ko rada kameras kustība, paceļot spoguli. Lai izmantotu spoguļa pacelšanas režīmu, nospiediet grozāmā atbrīvošanas režīma pārslēga fiksatora atbrīvošanas pogu un pagrieziet grozāmo atbrīvošanas režīma pārslēgu uz Mup (spoguļa pacelšana). Pēc tam, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, lai iestatītu fokusu un ekspozīciju, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai paceltu spoguli. Vadības panelī tiks parādīts Z; lai uzņemtu attēlu, vēlreiz nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu (tiešā skata režīmā spogulis nav jāpaceļ; attēls tiek uzņemts, pirmoreiz nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam). Ja vien iestatīšanas izvēlnes vienumam Beep options (Pīkstiena opcijas) > Beep on/off (Pīkstiens ieslēgts/izslēgts) nebūs atlasīts iestatījums Off (Izslēgts) (0 Beep options (Pīkstiena opcijas)), atskanēs pīkstiens. Kad uzņemšana ir pabeigta, spogulis tiek nolaists.

Spoguļa pacelšana

Kamēr spogulis ir pacelts, fotogrāfijas nevar kadrēt skatu meklētājā un netiks veikta automātiska fokusēšana un mērīšana.

Spoguļa pacelšanas režīms

Attēls tiks uzņemts automātiski, ja aptuveni 30 s laikā pēc spoguļa pacelšanas netiek veiktas nekādas darbības.

Izplūšanas novēršana

Lai nepieļautu kameras izkustēšanās radīto attēla izplūšanu, vienmērīgi nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu. Ieteicams izmantot trijkāji.

Skatīt arī

Informāciju par elektroniskā priekšējā aizkara aizvara lietošanu, lai vēl vairāk samazinātu izplūšanu, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums d6 (Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars), 0 Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars)).