Ja kamera nedarbojas, kā paredzēts, iekams konsultēties ar izplatītāju vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, pārbaudiet sarakstu ar biežāk sastopamajām problēmām.

Akumulators/displejs


Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē: pagaidiet, līdz beidzas ierakstīšana. Ja problēma turpinās, izslēdziet kameru. Ja kamera neizslēdzas, izņemiet akumulatoru un ievietojiet to atpakaļ; ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas adapteri. Ņemiet vērā, ka, lai gan, izņemot vai atvienojot strāvas avotu, visi pašlaik ierakstāmie dati tiks zaudēti, jau ierakstītie dati netiks ietekmēti.


Skatu meklētājs nav fokusā: noregulējiet skatu meklētāja fokusu (0 Dioptriju regulēšanas poga). Ja problēma tādējādi netiek novērsta, atlasiet viena servo autofokusu (AF-S; 0 Autofokusa režīms), viena punkta AF (0 AF apgabala režīms) un centrālo fokusa punktu (0 Fokusa punkta atlasīšana), pēc tam kadrējiet kontrastainu objektu centrālajā fokusa punktā un nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, lai fokusētu kameru. Kamerai esot fokusā, izmantojiet dioptriju regulēšanas pogu, lai panāktu, ka objekts skatu meklētājā ir skaidri saskatāms. Ja nepieciešams, skatu meklētāja fokusu var noregulēt precīzāk, izmantojot papildu koriģējošās lēcas (0 Citi piederumi).


Citi piederumi: ievietojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru (0 Akumulatora uzlādēšana, Akumulatora līmenis).


Displeji izslēdzas bez brīdinājuma: izvēlieties ilgāku aizturi pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris); 0 Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)) vai c4 (Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana); 0 Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana)).


Vadības paneļa vai skatu meklētāja displeji nereaģē un ir tumši: šo displeju reakcijas laiks un spilgtums mainās atkarībā no temperatūras.


Kad fokusa punkts ir izgaismots, skatu meklētāja displejs kļūst sarkans: tas ir normāli šāda tipa skatu meklētājam un nenorāda uz darbības traucējumiem.


Uzņemšana


Kamerai vajadzīgs ilgs laiks, lai ieslēgtos: izdzēsiet failus vai mapes.


Ir atspējota aizvara atbrīvošana:


Kamera lēni reaģē uz aizvara atbrīvošanas pogu: Atlasiet opciju Off (izslēgts)pielāgotajam iestatījumam d5 (Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms); 0 Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms)).


Ikreiz, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta, nepārtrauktas uzņemšanas režīmā tiek uzņemts tikai viens kadrs: izslēdziet HDR (0 Augsts dinamiskais diapazons (HDR)).


Fotogrāfijas nav fokusā:


Neatskan pīkstiens:

 • Iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai Beep options (Pīkstiena opcijas) > Beep on/off (Pīkstiens ieslēgts/izslēgts) ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts) (0 Beep options (Pīkstiena opcijas)).
 • AF režīmam ir atlasīts iestatījums AF-C (0 Autofokusa režīms).

Nav pieejams pilns aizvara ātrumu diapazons: tiek lietota zibspuldze. Zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu var atlasīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums)); izmantojot saderīgas papildu zibspuldzes, izvēlieties iestatījumu 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (automātiskā FP)), lai iegūtu pilnu aizvara ātrumu diapazonu (0 Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums)).


Fokuss tiek fiksēts, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei: kamera ir fokusa režīmā AF-C: fokusa fiksēšanai izmantojiet apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu (0 Fokusa fiksators).


Nevar atlasīt fokusa punktu:


Nevar atlasīt AF režīmu: pielāgotajam iestatījumam a10 (Autofocus mode restrictions (Autofokusa režīma ierobežojumi), 0 Autofocus mode restrictions (Autofokusa režīma ierobežojumi)) atlasiet opciju No restrictions (Bez ierobežojumiem).


Kamera lēni ieraksta fotogrāfijas: Ilgstošas ekspozīcijas trokšņu samazināšana (0 Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana)).


Fotogrāfijās parādās trokšņi (spilgti plankumi, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai svītras):

 • Spilgtus plankumus, brīvi izvietotus, spilgtus pikseļus, aizmiglojumu un svītras var samazināt, samazinot ISO jutību.
 • Lai ierobežotu spilgtu plankumu vai aizmiglojuma parādīšanos fotogrāfijās, kas uzņemtas ar aizvara ātrumu, kas ir lēnāks par 1 s, izmantojiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana) (0 Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana)).
 • Aizmiglojums un spilgti plankumi var norādīt, ka augstas vides temperatūras, ilgu ekspozīciju vai līdzīgu iemeslu rezultātā ir paaugstinājusies kameras iekšējā temperatūra: izslēdziet kameru un pagaidiet, līdz tā atdziest, iekams atsākt uzņemšanu.
 • Izmantojot augstas ISO jutības vērtības, svītras var parādīties fotogrāfijās, kas uzņemtas ar dažām papildu zibspuldzēm; ja tas notiek, atlasiet mazāku vērtību.
 • Pie augstām ISO jutībām, tostarp augstām jutības vērtībām, kas atlasītas, izmantojot automātisko ISO jutības vadību, brīvi izvietotus, spilgtus pikseļus var samazināt, atlasot fotogrāfiju vai video uzņemšanas izvēlnes vienumam High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana) iestatījumu High (Augsts), Normal (Normāls) vai Low (Zems) (0 High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana), High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana)).
 • Pie augstām ISO jutībām spilgti plankumi, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums un svītras var būt pamanāmāki ilgās ekspozīcijās, daudzkārtējās ekspozīcijās un fotogrāfijās, kas uzņemtas augstā vides temperatūrā vai ar iespējotu Aktīvo D-Lighting, vienumam Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) atlasītu iestatījumu Flat (Blāvs) (0 Picture Control atlasīšana), kā arī ja Picture Control ir atlasītas ekstrēmas parametru vērtības (0 Picture Control iestatījumi).

Rodas iespaids, ka fotogrāfijas un video nav eksponētas ar tādu pašu ekspozīciju, kā priekšskatījumā tiešā skata laikā tika parādīts ekrānā: ekrāna spilgtuma izmaiņas tiešā skata laikā neietekmē kameras ierakstītos attēlus (0 Izmantojot i pogu).


Video režīmā parādās mirgoņa vai joslas: video uzņemšanas izvēlnē atlasiet vienumu Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) un izvēlieties vietējā maiņstrāvas elektriskā tīkla frekvencei atbilstošu opciju (0 Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)).


Tiešā skata laikā parādās spilgti apgabali vai joslas: tiešā skata režīmā ir izmantota mirgojoša zīme, zibspuldze vai cits īslaicīgas gaismas avots.


Fotogrāfijās parādās plankumi: notīriet objektīva priekšējos un aizmugures elementus. Ja problēma turpinās, notīriet attēla sensoru (0 Attēla sensora tīrīšana).


Attēlus ietekmē ievērojama dubultošanās vai uzplaiksnījums: attēlos, kuros ir saule vai citi spilgti gaismas avoti, ir iespējama dubultošanās vai uzplaiksnījumi. Šos efektus var mazināt, piestiprinot objektīva pārsegu vai kadrējot uzņēmumus tā, lai spilgtas gaismas avoti paliktu ārpus kadra. Jūs varat izmantot arī citu tehniku, piemēram, noņemt objektīva filtrus, izvēlēties citu aizvara ātrumu vai uzņemt fotogrāfijas bez skaņas.


Tiešais skats negaidīti tiek izbeigts vai to nevar palaist: tiešais skats var tikt izbeigts automātiski, lai pasargātu kameras iekšējās ķēdes no bojājumiem, ja:

 • ir augsta vides temperatūra;
 • kamera ir ilgstoši izmantota tiešā skata vai video ieraksta režīmā;
 • kamera ir ilgstoši izmantota nepārtrauktas aizvara atbrīvošanas režīmos.

Ja, nospiežot a pogu, tiešā skata režīms neieslēdzas, pagaidiet, līdz atdziest kameras iekšējās shēmas, un mēģiniet vēlreiz. Ņemiet vērā, ka kamera, tai pieskaroties, var būt silta, taču tas nenorāda uz darbības traucējumiem.


Tiešā skata laikā ir redzamas attēla parādības: trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums un svītras) un negaidītas krāsas var parādīties, ja tiešā skata režīmā tiek tuvināts caur objektīvu redzamais skats (0 Tiešā skata tālummaiņas priekšskatījums); video brīvi izvietotu, spilgtu pikseļu, aizmiglojuma un spilgtu plankumu daudzumu ietekmē kadra izmērs un uzņemšanas ātrums (0 Kadra izmērs, kadru uzņemšanas ātrums un video kvalitāte). Brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums un spilgti plankumi tiešā skata režīmā var parādīties arī kameras iekšējo ķēžu temperatūras paaugstināšanās rezultātā; izejiet no tiešā skata režīma, ja kamera netiek lietota.


Nevar izmērīt baltā balansu: objekts ir pārāk tumšs vai pārāk spilgts (0 Fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu meklētāju).


Attēlu nevar atlasīt kā iepriekš iestatīta baltā balansa avotu: attēls nav izveidots ar kameru D850 (0 Baltā balansa kopēšana no fotogrāfijas).


Nav pieejama baltā balansa vairākkadru dublēšana:


Picture Control efekti dažādiem attēliem izpaužas dažādi: vienumam Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) ir atlasīts iestatījums Auto (Automātiski), ir atlasīta uz iestatījumu Auto (Automātiski) balstīta Picture Control vai asuma uzlabošanai, dzidrumam, kontrastam vai piesātinājumam ir atlasīts iestatījums A (automātiski). Lai fotogrāfiju sērijās iegūtu noturīgus rezultātus, izvēlieties citu iestatījumu (0 Picture Controls izmainīšana).


Nevar mainīt mērīšanas veidu: ir aktīva automātiskā ekspozīcijas fiksēšana (0 Aizvara ātruma un apertūras atvēruma regulēšana).


Nevar izmantot ekspozīcijas kompensāciju: izvēlieties ekspozīcijas režīmu P, S vai A (0 Ekspozīcijas režīms, Ekspozīcijas kompensācija).


Ilgās ekspozīcijās parādās trokšņi (sarkanīgi apgabali vai citas parādības): Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana (0 Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana))


Video failiem netiek ierakstīta skaņa: video uzņemšanas izvēlnes iestatījumam Microphone sensitivity (Mikrofona jutība) ir atlasīts iestatījums Microphone off (Mikrofons izslēgts) (0 Microphone sensitivity (Mikrofona jutība)).


Atskaņošana


Netiek atskaņots NEF (RAW) attēls: fotogrāfija uzņemta ar attēla kvalitāti NEF + JPEG (0 NEF+JPEG).


Nevar skatīt attēlus, kas uzņemti ar citām kamerām: ar citu marku kamerām uzņemtie attēli var tikt parādīti nepareizi.


Atskaņošanas laikā dažas fotogrāfijas netiek parādītas: atlasiet vienumam Playback folder (Atskaņošanas mape) iestatījumu All (Visas) (0 Playback folder (Atskaņošanas mape)).


Vertikālas (portreta) orientācijas fotogrāfijas tiek parādītas horizontālā (ainavas) orientācijā:


Nevar izdzēst fotogrāfiju: attēls ir aizsargāts. Noņemiet aizsardzību (0 Fotogrāfiju aizsargāšana pret izdzēšanu).


Nevar retušēt attēlu: fotogrāfiju nav iespējams tālāk rediģēt ar šo kameru.


Kamera parāda paziņojumu, ka mapē nav attēlu: atlasiet iestatījumu All (Visas) Playback folder (Atskaņošanas mape) (0 Playback folder (Atskaņošanas mape)).


Nevar izdrukāt fotogrāfijas: NEF (RAW) un TIFF fotogrāfijas nevar izdrukāt, izmantojot tiešo USB savienojumu. Pārsūtiet fotogrāfijas uz datoru un izdrukājiet tās, izmantojot programmu NX Studio (0 Savienojumi). NEF (RAW) fotogrāfijas var saglabāt JPEG formātā, izmantojot opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde) (0 NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde)).


Fotogrāfijas nevar parādīt augstas izšķirtspējas ierīcē: pārbaudiet, vai ir pievienots HDMI kabelis (pieejams atsevišķi).


NX Studio attēla netīrumu noņemšanas funkcija nedod vēlamo efektu: attēla sensora tīrīšana maina putekļu atrašanās vietu uz attēla sensora. Netīrumu noņemšanas atsauces datus, kas ierakstīti pirms attēla sensora tīrīšanas, nevar izmantot fotogrāfijām, kas uzņemtas pēc attēla sensora tīrīšanas. Netīrumu noņemšanas atsauces datus, kas ierakstīti pēc attēla sensora tīrīšanas, nevar izmantot fotogrāfijām, kas uzņemtas pirms attēla sensora tīrīšanas.


NEF (RAW) attēlus dators atveido citādāk nekā kamera: trešo pušu programmatūra neparāda Picture Controls, Aktīvās D-Lighting un vinjetes vadības efektus. Izmantojiet NX Studio (0 Savienojumi).


Fotogrāfijas nevar pārsūtīt uz datoru: operētājsistēma nav savietojama ar kameras vai pārsūtīšanas programmatūru. Izmantojiet karšu lasītāju, lai pārkopētu fotogrāfijas datorā.


Bluetooth un Wi-Fi (bezvadu tīkli)


Viedierīce neparāda kameras SSID (tīkla nosaukumu):

 • Pārliecinieties, ka kameras iestatīšanas izvēlnē vienumam Airplane mode (Lidojuma režīms) ir atlasīts iestatījums Disable (Atspējot) (0 Airplane mode (Lidojuma režīms)).
 • Pārliecinieties, ka kameras iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai Bluetooth > Network connection (Tīkla savienojums) ir atlasīts iestatījums Enable (Iespējot).
 • Pamēģiniet izslēgt viedierīces Wi-Fi un ieslēgt to no jauna.

Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu printeriem un citām bezvadu ierīcēm: šo kameru var savienot tikai ar ierīcēm, kurās ir ieinstalēta SnapBridge lietotne.


Dažādi


Nepareizs ierakstīšanas datums: kameras pulkstenis nav tik precīzs kā lielākā daļa rokas pulksteņu vai mājas pulksteņu. Regulāri pārbaudiet pulksteni, salīdzinot to ar precīzākiem laikrāžiem un, ja vajadzīgs, atiestatiet to.


Nevar atlasīt izvēlnes vienumu: dažas opcijas var nebūt pieejamas pie noteiktām iestatījumu kombinācijām vai ja nav ievietota atmiņas karte. Ņemiet vērā, ka opcija Battery info (Akumulatora informācija) nav pieejama, ja kamera tiek darbināta ar papildu barošanas savienotāju un maiņstrāvas adapteri.