Ja kamerā ir ievietotas divas atmiņas kartes, jūs varat vienu no tām definēt kā primāro karti, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu Primary slot selection (Primārā slota atlasīšana) (0 Primary slot selection (Primārā slota atlasīšana)). Atlasiet opciju XQD card slot (XQD kartes slots), lai XQD kartes slotā esošo karti definētu kā primāro karti; atlasiet opciju SD card slot (SD kartes slots), lai izvēlētos SD karti. Primārajai un sekundārajai kartei piešķirtās lomas var izvēlēties, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija) (0 Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija)). Izvēlieties opciju Overflow (Pārpildīta) (sekundārā karte tiek izmantota tikai tad, ja primārā karte ir pilna), Backup (Rezerves kopija) (katrs attēls tiek ierakstīts gan primārā, gan sekundārā slota kartē) vai RAW primary - JPEG secondary (RAW primārā – JPEG sekundārā) (tāpat kā Backup (Rezerves kopija), izņemot to, ka fotogrāfiju NEF/RAW kopijas, kas ierakstītas ar iestatījumu NEF/RAW + JPEG, tiek ierakstītas tikai primārajā kartē, bet JPEG kopijas — tikai sekundārajā kartē).

„Backup” (Rezerves kopija) un „RAW primary - JPEG secondary” (RAW primārā – JPEG sekundārā)

Kamera parāda atlikušo kadru skaitu kartei ar vismazāko atmiņas apjomu. Kad kāda no kartēm ir pilna, aizvara atbrīvošana tiek atspējota.

Video ierakstīšana

Ja kamerā ir ievietotas divas atmiņas kartes, slotu, kas tiks izmantots video ierakstīšanai, var izvēlēties, izmantojot video uzņemšanas izvēlnes vienumu Destination (Galamērķis) (0 Destination (Galamērķis)).