Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai kamerai uzstādītu papildu zibspuldzi un uzņemtu fotogrāfijas, izmantojot zibspuldzi.

Skatīt arī

Informāciju par daudzu tālvadības zibspuldžu lietošanu skatiet sadaļā „Papildu zibspuldzes” (0 Papildu zibspuldzes).

 1. Uzstādiet zibspuldzi piederumu pieslēgvietā.

  Sīkāku informāciju skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

 2. Ieslēdziet kameru un zibspuldzi.

  Zibspuldze sāks uzlādēties; kad uzlāde ir pabeigta, skatu meklētājā tiks parādīts zibspuldzes gatavības indikators (c).

 3. Noregulējiet zibspuldzes iestatījumus.

  Atlasiet zibspuldzes režīmu (0 Zibspuldzes režīmi) un zibspuldzes vadības režīmu (0 Fotogrāfiju uzņemšana ar kamerai uzstādītu zibspuldzi).

 4. Noregulējiet aizvara ātrumu un apertūras atvērumu.

 5. Uzņemiet attēlus.

Trešo pušu zibspuldzes

Fotokameru nevar izmantot ar zibspuldzēm, kas uz kameras X kontaktiem pievada spriegumu, kas ir lielāks par 250 V, vai savieno īssavienojumā piederumu pieslēgvietas kontaktus. Šādu zibspuldžu izmantošana var ne tikai traucēt normālu kameras darbību, bet arī sabojāt kameras un/vai zibspuldzes sinhronizācijas ķēdes.

Aizvara ātrums

Ja tiek izmantota papildu zibspuldze, aizvara ātrumu var iestatīt, kā norādīts tālāk:

Režīms Aizvara ātrums
P, A Automātiski iestata kamera (1/250 s – 1/60 s) *
S Lietotāja atlasīta vērtība (1/250 s – 30 s)
M Lietotāja atlasīta vērtība (1/250 s – 30 s, „spuldzīte” (A), „laiks” (%))

Aizvara ātrumu var iestatīt uz 30 s, ja zibspuldzes režīmam ir atlasīta lēna sinhronizācija, lēna sinhronizācija ar aizmugurējā aizkara sinhronizāciju vai lēna sinhronizācija ar sarkano acu efekta samazināšanu.

Sinhronizācijas kontakts

Ja vajadzīgs, sinhronizācijas kontaktam var pievienot sinhronizācijas kabeli. Nepievienojiet citu zibspuldzi pie sinhronizācijas kabeļa, ja fotografējat ar zibspuldzi aizmugures aizkara sinhronizācijas režīmā un zibspuldze ir piestiprināta kameras piederumu pieslēgvietai.

i-TTL zibspuldzes vadība

Ja CLS saderīga zibspuldze ir iestatīta uz TTL, kamera automātiski atlasa vienu no tālāk minētajiem zibspuldzes vadības tipiem:

 • Digitālās vienobjektīva spoguļkameras vienmērīga apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldze: zibspuldze tieši pirms galvenā uzliesmojuma izstaro gandrīz neredzamu pirmszibšņu sēriju (pārbaudes pirmszibšņus). Pirmszibšņus, kas atstarojas no objektiem visos kadra apgabalos, savāc aptuveni 180 tūkst. (180000) pikseļu RGB sensors, un tie tiek analizēti kombinācijā ar matricas mērīšanas sistēmas diapazona informāciju, lai noregulētu zibspuldzes jaudu, nodrošinot dabisku līdzsvaru starp galveno objektu un vides fona apgaismojumu. Izmantojot G, E vai D tipa objektīvu, informācija par attālumu tiek iekļauta zibspuldzes jaudas aprēķinos. Aprēķinu precizitāti objektīviem bez centrālā procesora var palielināt, norādot objektīva datus (fokusa garums un maksimālais apertūras atvērums; 0 Objektīvi bez centrālā procesora). Nav pieejams, izmantojot punkta mērīšanu.
 • Digitālās vienobjektīva spoguļkameras standarta i-TTL piespiedu zibspuldze: zibspuldzes jauda tiek pielāgota, lai nodrošinātu kadram standarta apgaismojuma līmeni; fona spilgtums netiek ņemts vērā. Ieteicams lietot uzņēmumos, kuros galvenais objekts ir izcelts uz fona detaļām, vai, ja tiek izmantota ekspozīcijas kompensācija. Ja ir atlasīta punkta mērīšanas opcija, digitālās vienobjektīva spoguļkameras standarta i-TTL piespiedu zibspuldze tiek aktivizēta automātiski.