Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā video tiek norādīti ar 1 ikonu (0 Pilnrāmja kadra atskaņošana). Lai sāktu atskaņošanu, pieskarieties ekrānā a ikonai vai nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu; pašreizējo pozīciju norāda video norises josla.

1 1 ikona
2 Garums
3 a ikona

4 Pašreizējais stāvoklis/kopējais garums
5 Video norises josla
6 Volume (Skaļums)
7 Pamācība

Var veikt šādas darbības:

p ikona

Video, kuros ir indeksi (0 Indeksi), pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā tiek norādīti ar p ikonu.