Izvēlieties attēla apgabalu FX (36×24) (FX formāts), DX (24×16) (DX formāts), 5 : 4 (30×24), 1.2× (30×20) un 1:1 (24×24).

1 FX formāts
2 5 : 4
3 DX formāts
4 1 : 1
5 1,2 ×
6 DX formāta (24×16) attēla aplis
7 FX formāta (36×24) attēla aplis

Attēlu ierakstīšanas opcijas

Kamera piedāvā izvēlei šādus attēla apgabalus:

Automātiskā apcirpšanas atlasīšana

Lai automātiski atlasītu DX apcirpšanu, ja ir pievienots DX objektīvs, atlasiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secībai Image area (Attēla apgabals) > Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) opciju On (Ieslēgts) (0 Image area (Attēla apgabals)). Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē vai, izmantojot kameras vadības elementus, atlasītais attēla apgabals tiks izmantots tikai tad, ja ir pievienots ne DX objektīvs. Atlasiet opciju Off (Izslēgts), lai pašlaik atlasīto attēla apgabalu lietotu ar visiem objektīviem.

Automātiskā DX apcirpšana

Kameras vadības elementus nevar izmantot, lai atlasītu attēla apgabalu, kad ir pievienots DX objektīvs un ir aktivizēta opcija Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) (0 Kameras vadības ierīces).

Skatu meklētāja maskas displejs

Ja, izpildot fotogrāfiju uzņemšanas vienumu secību Image area (Attēla apgabals) > Viewfinder mask display (Skatu meklētāja maskas displejs), ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), apgabals, kas atrodas ārpus cirpumu 1.2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) un 1:1 (24×24) robežām, skatu meklētājā tiks parādīts pelēkā krāsā.

1,2× (30×20)

DX (24×16)

5 : 4× (30×24)

1 : 1× (24×24)

DX objektīvi

DX objektīvi ir paredzēti DX formāta kamerām, un tiem ir mazāks skata leņķis nekā objektīviem, kas paredzēti 35 mm formāta kamerām. Ja, esot pievienotam DX objektīvam, funkcija Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) ir izslēgta, un vienumam Image area (Attēla apgabals) atlasītā opcija nav DX (24×16) (DX formāts), attēla malas var būt aptumšotas. Tas var nebūt redzams skatu meklētājā, taču, atskaņojot attēlus, varat pamanīt izšķirtspējas pasliktināšanos vai arī to, ka attēla malas ir tumšākas.

Attēla apgabals

Atlasītā opcija tiek parādīta informācijas displejā.

Attēla apgabala atlasīšana

Attēla apgabalu var atlasīt, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Image area (Attēla apgabals) > Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) vai nospiežot vadības pogu un grozot grozāmo komandu pārslēgu.

Attēla apgabala izvēlne

 1. Atlasiet opciju Image area (Attēla apgabals).

  Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Image area (Attēla apgabals) un nospiediet 2.

 2. Atlasīt Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu).

  Iezīmējiet opciju Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) un nospiediet 2.

 3. Pielāgojiet iestatījumus.

  Izvēlieties opciju un nospiediet J. Atlasītais cirpums tiks parādīts skatu meklētājā.

Attēla izmērs

Attēla izmērs mainās atkarībā no attēla apgabalam atlasītās opcijas.

Kameras vadības ierīces

 1. Piešķiriet kameras vadības ierīcei attēla apgabala atlasi.

  Izmantojiet pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), 0 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)), lai vadības ierīcei piešķirtu opciju Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu).

 2. Lai izvēlētos attēla apgabalu, izmantojiet atlasīto vadības ierīci.

  Attēla apgabalu var atlasīt, nospiežot izvēlēto vadības pogu un grozot galveno vai apakškomandu grozāmo pārslēgu, līdz skatu meklētājā tiek parādīta vēlamā apcirpšana (0 Skatu meklētāja maskas displejs).

  Attēla apgabalam šobrīd atlasīto opciju var apskatīt, nospiežot vadības pogu, lai parādītu attēla apgabalu vadības panelī vai informācijas displejā. FX formāts tiek parādīts kā „36 - 24”, 1,2 × — kā „30 - 20”, DX formāts — kā „24 - 16”, 5 : 4 — kā „30 - 24”, bet 1 : 1 — kā „24 - 24”.

Skatīt arī

Papildu informāciju par: