Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai atlasītu fotogrāfijas augšupielādei viedierīcē. Video nevar atlasīt augšupielādei; fotogrāfijas tiek augšupielādētas ar 2 megapikseļu izmēru.

Atsevišķu fotogrāfiju atlasīšana

 1. Atlasiet fotogrāfiju.

  Parādiet fotogrāfiju vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā sīktēlu atskaņošanas režīmā.

 2. Parādiet atskaņošanas opcijas.

  Nospiediet i pogu, lai parādītu atskaņošanas opcijas.

  i poga

 3. Atlasiet opciju Select to send to smart device/deselect (Atlasīt pārsūtīšanai uz viedierīci/atcelt atlasi).

  Iezīmējiet opciju Select to send to smart device/deselect (Atlasīt pārsūtīšanai uz viedierīci/atcelt atlasi) un nospiediet J. Augšupielādei atlasītie attēli tiek norādīti ar W ikonu; lai atceltu atlasi, parādiet vai iezīmējiet attēlu un atkārtojiet 2. un 3. darbību.

Daudzu fotogrāfiju atlasīšana

Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai mainītu daudzu fotogrāfiju augšupielādes statusu.

 1. Izvēlieties opciju Select image(s) (Atlasīt attēlu(s)).

  Atskaņošanas izvēlnē atlasiet opciju Select to send to smart device (Atlasīt pārsūtīšanai uz viedierīci), pēc tam iezīmējiet opciju Select image(s) (Atlasīt attēlu(s)) un nospiediet 2.

 2. Atlasiet fotogrāfijas.

  Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu fotogrāfijas, un nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu, lai tās atlasītu vai lai atceltu atlasi (lai iezīmēto attēlu skatītu pilnrāmja kadra atskaņošanas skatā, turiet nospiestu X pogu). Atlasītie attēli tiek atzīmēti ar W ikonu.

 3. Nospiediet J.

  Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.

Visu fotogrāfiju atlases atcelšana

Lai atceltu visu fotogrāfiju atlasi, atskaņošanas izvēlnē atlasiet opciju Select to send to smart device (Atlasīt pārsūtīšanai uz viedierīci), pēc tam iezīmējiet opciju Deselect all (Atcelt visu atlasi) un nospiediet J. Tiks parādīts apstiprināšanas dialogs; iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J, lai visām atmiņas kartē esošām fotogrāfijām noņemtu augšupielādes marķējumu.