Automātisko taimeri var izmantot, lai samazinātu kameras drebēšanu vai lai uzņemtu pašportretus.

 1. Atlasiet automātiskā taimera režīmu.

  Nospiediet grozāmā atbrīvošanas režīma pārslēga fiksatora atbrīvošanas pogu un pagrieziet grozāmo atbrīvošanas režīma pārslēgu uz E.

 2. Kadrējiet fotogrāfiju un fokusējiet kameru.

  Viena servo AF režīmā (0 Autofokusa režīms) fotogrāfijas var uzņemt tikai tad, ja skatu meklētājā ir parādīts fokusa indikators (I).

  Aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru

  Ja uzņemat fotogrāfijas, neliekot aci pie skatu meklētāja, aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru, lai neļautu gaismai iespīdēt skatu meklētājā un parādīties fotogrāfijās vai mijiedarboties ar ekspozīciju.

 3. Palaidiet taimeri.

  Lai palaistu taimeri, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Sāks mirgot automātiskā taimera spuldze. Divas sekundes pirms fotogrāfijas uzņemšanas automātiskā taimera spuldze pārtrauks mirgot. Aizvars tiks atbrīvots aptuveni desmit sekunžu laikā pēc taimera iedarbināšanas.

Lai izslēgtu automātisko taimeri, iekams ir uzņemta fotogrāfija, pagrieziet grozāmo atbrīvošanas režīma pārslēgu uz citu iestatījumu.

Skatīt arī

Papildu informāciju par:

 • Par to, kā izvēlēties automātiskā taimera ilgumu, uzņemto attēlu skaitu un intervālu starp uzņēmumiem, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris), 0 Self-timer (Automātiskais taimeris)).
 • Par pīkstienu, kas atskan, kad tiek lietots taimeris, skatiet sadaļā B > Beep options (Pīkstiena opcijas) (0 Beep options (Pīkstiena opcijas)).