Pieejamība var mainīties atkarībā no valsts vai reģiona. Skatiet mūsu tīmekļa vietni vai brošūras, lai iegūtu jaunāko informāciju.

HDMI/USB vada aizspiednis

Lai nepieļautu nejaušu atvienošanos, piestipriniet komplektā iekļauto aizspiedni HDMI vadam vai komplektā iekļautajam USB vadam, kā parādīts attēlā (ilustrācijā parādīts USB vads; ņemiet vērā, ka aizspiednis var nebūt piemērots trešo pušu HDMI vadiem). Lai lietotu vadu aizspiedni, novietojiet ekrānu uzglabāšanas stāvoklī.

HDMI vadu iestiprina šeit

HDMI vadu iestiprina šeit

HDMI vadu iestiprina šeit

USB vads

HDMI vads un USB vads tiek izmantoti vienlaikus

Piederumu pieslēgvietas vāciņa pievienošana un noņemšana

Piederumu pieslēgvietas vāciņu (pieejams atsevišķi) iebīda piederumu pieslēgvietā, kā parādīts attēlā.

Lai noņemtu vāciņu, stingri turiet kameru, spiediet vāciņu uz leju ar īkšķi un stumiet to norādītajā virzienā.

Komplektā iekļautās actiņas piestiprināšana un noņemšana

Kad ir aizvērts actiņas aizvars un ir atbrīvots fiksators (), viegli satveriet komplektā iekļauto actiņu DK-17F ar diviem pirkstiem, pagrieziet to un noņemiet, kā norādīts attēlā (). Lai uzliktu atpakaļ vietā, grieziet actiņu pretējā virzienā. Tādā pašā veidā var piestiprināt un noņemt papildu actiņas.

Barošanas savienotāja un maiņstrāvas adaptera pievienošana

Iekams pievienot papildu barošanas savienotāju un maiņstrāvas adapteri, izslēdziet kameru.

 1. Sagatavojiet kameru.

  Atveriet akumulatora nodalījuma () un barošanas savienotāja () vākus.

 2. Ievietojiet barošanas savienotāju EP-5B.

  Pārliecinieties, ka esat ievietojis savienotāju pareizā virzienā, kā parādīts attēlā, izmantojot savienotāju, lai piespiestu oranžo akumulatora sprūdu uz vienu pusi. Kad savienotājs ir ievietots pilnībā, sprūds nofiksē savienotāju vietā.

 3. Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku.

  Pozicionējiet barošanas savienotāja vadu tā, lai tas izietu caur barošanas savienotāja slotu, un aizveriet akumulatora nodalījuma vāku.

 4. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri EH-5c/EH-5b.

  Pievienojiet maiņstrāvas adaptera barošanas vadu pie maiņstrāvas adaptera maiņstrāvas kontaktligzdas (), bet barošanas vadu pievienojiet līdzstrāvas kontaktligzdai (). Ja kamera tiek darbināta, izmantojot maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju, ekrānā ir redzama P ikona.