Ievietojiet akumulatoru un iespraudiet lādētāju kontaktā (lādētājs atkarībā no valsts vai reģiona tiek piegādāts ar maiņstrāvas sienas kontakta adapteri vai barošanas vadu). Iztukšots akumulators pilnībā uzlādēsies aptuveni divās stundās un 35 minūtes.

  • Maiņstrāvas sienas kontakta adapteris: iespraudiet maiņstrāvas sienas kontakta adapteri lādētāja maiņstrāvas ligzdā (). Bīdiet maiņstrāvas sienas kontakta adaptera sprūdu, kā parādīts attēlā (), un pagrieziet adapteri par 90 °, lai to nofiksētu vietā (). Ievietojiet akumulatoru un iespraudiet lādētāju kontaktligzdā.

    Maiņstrāvas sienas kontakta adaptera sprūds

  • Barošanas vads: kad barošanas vads ir savienots ar spraudni, orientējot to, kā parādīts attēlā, ievietojiet akumulatoru un iespraudiet vadu.

Kamēr akumulators uzlādēsies, lēni mirgos uzlādes lampiņa CHARGE (UZLĀDE).

Notiek akumulatora uzlādēšana

Uzlādēšana ir pabeigta

Akumulators un lādētājs

Izlasiet un ievērojiet sadaļās „Jūsu drošībai” (0 Jūsu drošībai) un „Kameras un akumulatora kopšana: brīdinājumi” (0 Kameras un akumulatora kopšana: brīdinājumi).