Lielākajai daļai uzņemšanas, atskaņošanas un iestatījumu opciju var piekļūt no kameras izvēlnēm. Lai skatītu izvēlnes, nospiediet G pogu.

G poga

1 Cilnes
2

Izvēlnes opcijas

Pašreizējās izvēlnes opcijas.

3 Pašreizējie iestatījumi ir parādīti ar ikonām.
4 Slīdnis parāda pozīciju pašreizējā izvēlnē.
5 Palīdzības ikona (0 d (palīdzības) ikona)

Cilnes

Izvēlieties no tālāk norādītajām izvēlnēm:

Kameras izvēļņu lietošana

Izvēlnes vadības ierīces

Jūs varat pārvietoties pa izvēlnēm, izmantojot skārienekrānu vai izmantojot kursortaustiņu un J pogu.

Multi selector (Kursortaustiņš)

 • 1: Pārvieto kursoru uz augšu
 • 3: Pārvieto kursoru uz leju
 • 4: Atceļ izvēli un atgriežas iepriekšējā izvēlnē
 • 2: Atlasa iezīmēto vienumu vai parāda apakšizvēlni
 • Centrs: atlasiet iezīmēto vienumu

Atlasa iezīmēto vienumu

J poga

d (palīdzības) ikona

Ja ekrāna kreisajā apakšējā stūrī ir redzama ikona d, nospiežot L (Z/Q) pogu, var parādīt pašreiz atlasītās opcijas vai izvēlnes aprakstu. Lai ritinātu displeju, nospiediet 1 vai 3. Lai atgrieztos izvēlnēs, nospiediet L (Z/Q) vēlreiz.

L (Z/Q) poga

Pārvietošanās pa izvēlnēm

Lai pārvietotos starp izvēlnēm, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

 1. Parādiet izvēlnes.

  Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.

  G poga

 2. Iezīmējiet pašreizējās izvēlnes ikonu.

  Nospiediet 4, lai iezīmētu pašreizējās izvēlnes ikonu.

 3. Atlasiet izvēlni.

  Lai atlasītu vajadzīgo izvēlni, nospiediet 1 vai 3.

 4. Novietojiet kursoru atlasītajā izvēlnē.

  Nospiediet 2, lai novietotu kursoru atlasītajā izvēlnē.

 5. Iezīmējiet izvēlnes vienumu.

  Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu izvēlnes vienumu.

 6. Parādiet opcijas.

  Nospiediet 2, lai parādītu atlasītā izvēlnes vienuma opcijas.

 7. Iezīmējiet opciju.

  Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu opciju.

 8. Atlasiet iezīmēto vienumu.

  Nospiediet J, lai atlasītu iezīmēto vienumu. Lai izietu, neveicot atlasi, nospiediet G pogu.

  J poga

Ņemiet vērā šādus norādījumus:

 • Pelēkā krāsā parādītie izvēlnes vienumi pašlaik nav pieejami.
 • Lai gan 2 vai kursortaustiņa centra pogas nospiešanai parasti ir tāds pats efekts kā J nospiešanai, atsevišķus vienumus var atlasīt, tikai nospiežot J.
 • Lai izietu no izvēlnēm un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

Skārienekrāna lietošana

Jūs varat pārvietoties pa izvēlnēm, izmantojot tālāk aprakstītās skārienekrāna darbības.


Ritināt

Slidiniet augšup vai lejup, lai ritinātu.


Izvēlēties izvēlni

Pieskarieties izvēlnes ikonai, lai izvēlētos izvēlni.


Atlasīt opcijas/regulēt iestatījumus

Pieskarieties izvēlnes vienumiem, lai parādītu opcijas, un pieskarieties ikonām vai slīdņiem, lai tos mainītu. Lai izietu, nemainot iestatījumus, pieskarieties Z.