Attēliem, kuri tiek rādīti pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, tiek uzlikta fotogrāfijas informācija. Nospiediet 1 vai 3, lai ritinātu fotogrāfijas informāciju, kā parādīts tālāk. Ņemiet vērā, ka „tikai attēls”, uzņemšanas dati, RGB histogrammas, izgaismojumi un pārskata dati tiek parādīti tikai tad, ja vienumam Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas) (0 Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas)) ir iestatīta attiecīgā opcija. Atrašanās vietas dati tiek parādīti tikai tad, ja tie ir iegulti attēlā (0 Atrašanās vietas dati).

1 Faila informācija
2 Nekas (tikai attēls)
3 Pārskata dati
4 Location data (Atrašanās vietas dati)
5 Uzņemšanas dati
6 RGB histogramma
7 Izgaismojumi

Faila informācija

1 Aizsardzības statuss
2 Retušas indikators
3 Augšupielādes atzīme
4 Fokusa punkts *
5 Kadra numurs/kopējais kadru skaits
6 AF apgabala robežas *
7 Attēla kvalitāte
8 Attēla izmērs
9 Image area (Attēla apgabals)
10 Ierakstīšanas laiks
11 Ierakstīšanas datums
12 Pašreizējais kartes slots
13 Rating (Vērtēšana)
14 Mapes nosaukums
15 Faila nosaukums

Tiek parādīts tikai tad, ja vienumam Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas) ir atlasīta opcija Focus point (Fokusa punkts) (0 Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas)) un ja atlasītā fotogrāfija ir uzņemta, izmantojot skatu meklētāju.

Izgaismojumi

1 Attēla izgaismojumi *
2 Mapes numurs – kadra numurs
3 Pašreizējais kanāls *

Mirgojošās zonas norāda pašreizējā kanāla izgaismojumus (zonas, kas var būt pāreksponētas). Turiet nospiestu W (M) pogu un spiediet 4 vai 2, lai pārietu no kanāla uz kanālu:

  • RGB (visi kanāli)
  • R (sarkans)
  • G (zaļš)
  • B (zils)

W (M) poga

RGB histogramma

1 Attēla izgaismojumi *
2 Mapes numurs – kadra numurs
3

White balance (Baltā balanss)

Krāsu temperatūra

Baltā balansa precīza ieregulēšana

Manuāls iepriekšējs iestatījums

4 Pašreizējais kanāls *
5 Histogramma (RGB kanāls). Visās histogrammās uz horizontālās ass norāda pikseļu spilgtumu, bet uz vertikālās ass — pikseļu skaitu.
6 Histogramma (sarkanais kanāls)
7 Histogramma (zaļais kanāls)
8 Histogramma (zilais kanāls)

Mirgojošās zonas norāda pašreizējā kanāla izgaismojumus (zonas, kas var būt pāreksponētas). Turiet nospiestu W (M) pogu un spiediet 4 vai 2, lai pārietu no kanāla uz kanālu:

  • RGB (visi kanāli)
  • R (sarkans)
  • G (zaļš)
  • B (zils)
  • Izgaismojumu displejs izslēgts

W (M) poga

Atskaņošanas tālummaiņa

Lai tuvinātu fotogrāfiju, kad ir parādīta histogramma, nospiediet X. Lietojiet pogas X un W (M), lai tuvinātu un tālinātu, un izmantojiet kursortaustiņu, lai ritinātu attēlu. Histogramma tiks atjaunināta, lai parādītu tikai ekrānā redzamās attēla daļas datus.

Histogrammas

Kameras histogrammas ir domātas tikai kā palīgmateriāls un var atšķirties no tām, kas tiek rādītas attēlveidošanas lietojumprogrammās. Tālāk parādīti daži histogrammu piemēri:

Ja attēls satur objektus ar plašu spilgtuma diapazonu, toņu izplatība būs relatīvi vienmērīga.

Ja attēls ir tumšs, toņu izplatība būs nobīdīta pa kreisi.

Ja attēls ir spilgts, toņu izplatība būs nobīdīta pa labi.

Ekspozīcijas kompensācijas palielināšana novirza toņu izplatību pa labi, bet ekspozīcijas kompensācijas samazināšana novirza izplatību pa kreisi. Histogrammas var sniegt aptuvenu priekšstatu par vispārējo ekspozīciju, kad spilgts apkārtējais apgaismojums apgrūtina fotogrāfiju skatīšanu ekrānā.

Uzņemšanas dati

1

Metering (Mērīšana)

Aizvara ātrums

Apertūras atvērums

2

Ekspozīcijas režīms

ISO jutība 1

3

Ekspozīcijas kompensācija

Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana 2

4 Fokusa garums
5 Objektīva dati
6

Fokusa režīms

Objektīva VR (vibrāciju samazināšana) 3

7 Baltā balansa vairākkadru uzņemšana 4
8 Baltā balansa precīza ieregulēšana
9 Color space (Krāstelpa)
10 Kameras nosaukums
11 Image area (Attēla apgabals)
12 Mapes numurs – kadra numurs

13 Zibspuldzes tips 5
14 Tālvadības zibspuldzes vadība 5
15 Zibspuldzes režīms 5
16

Flash control (Zibspuldzes vadība) 5

Zibspuldzes kompensācija 5

17 Picture Control 6

18

Augsta ISO trokšņu samazināšana

Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana

19 Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
20

HDR ekspozīciju starpība

HDR izlīdzināšana

21 Vignette control (Vinjetes vadība)
22 Retušas vēsture
23 Image comment (Attēla komentārs)

24 Fotogrāfa vārds 7
25 Autortiesību īpašnieks 7

Tiek parādīts sarkanā krāsā, ja fotogrāfija uzņemta ar ieslēgtu automātisko ISO jutības vadību.

Tiek parādīts, ja pielāgotajam iestatījumam b7 (Fine-tune optimal exposure (Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana), 0 Fine-tune optimal exposure (Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana)) jebkurai mērīšanas metodei iestatītā vērtība nav nulle.

Tiek parādīts tikai tad, ja ir pievienots VR objektīvs.

Fotogrāfijām, kas uzņemtas, izmantojot automātiskā baltā balansa funkciju, ietver arī krāsu temperatūru.

Tiek parādīts tikai tad, ja tiek izmantota papildu zibspuldze (0 Zibspuldzes lietošana).

Parādītie vienumi mainās atkarībā no attēla uzņemšanas laikā atlasītās Picture Control.

Autortiesību informācija tiek parādīta tikai tad, ja tā ir ierakstīta kopā ar fotogrāfijām, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Copyright information (Autortiesību informācija).

Atrašanās vietas dati

Ģeogrāfiskā platuma un garuma, kā arī citus atrašanās vietas datus nodrošina GPS ierīce vai viedierīce, un tie mainās atkarībā no konkrētās GPS ierīces vai viedierīces (0 Atrašanās vietas dati). Video gadījumā atrašanās vietas dati tiek fiksēti ieraksta sākumā.

Pārskata dati

1 Kadra numurs/kopējais kadru skaits
2 Augšupielādes atzīme
3 Aizsardzības statuss
4 Retušas indikators
5 Kameras nosaukums
6 Attēla komentāra indikators
7 Atrašanās vietas datu indikators
8 Histogramma, kurā parādīts toņu sadalījums attēlā (0 Histogrammas).
9 Attēla kvalitāte
10 Attēla izmērs
11 Image area (Attēla apgabals)
12 Faila nosaukums
13 Ierakstīšanas laiks
14 Mapes nosaukums
15 Ierakstīšanas datums
16 Pašreizējais kartes slots
17 Rating (Vērtēšana)
18 Metering (Mērīšana)
19 Ekspozīcijas režīms
20 Aizvara ātrums
21 Apertūras atvērums
22 ISO jutība 1
23 Fokusa garums
24 Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
25 Picture Control
26 Color space (Krāstelpa)
27 Zibspuldzes režīms 2
28

White balance (Baltā balanss)

Krāsu temperatūra

Baltā balansa precīza ieregulēšana

Manuāls iepriekšējs iestatījums

29

Zibspuldzes kompensācija 2

Zibspuldzes vadītāja režīms 2

30 Ekspozīcijas kompensācija

Tiek parādīts sarkanā krāsā, ja fotogrāfija uzņemta ar ieslēgtu automātisko ISO jutības vadību.

Tiek parādīts tikai tad, ja fotogrāfija uzņemta ar papildu zibspuldzi (0 Zibspuldzes lietošana).