Lai kameru fokusētu manuālā fokusa režīmā (0 Manuālais fokuss), groziet objektīva fokusēšanas gredzenu, līdz objekts ir fokusā. Lai precīzai fokusēšanai ekrānā palielinātu attēlu, nospiediet X pogu (0 Tiešā skata tālummaiņas priekšskatījums).

X poga

Jūs varat arī iespējot fokusa konturēšanu, kas izmanto krāsainas kontūras, lai norādītu fokusā esošos priekšmetus. Lai iespējotu fokusa konturēšanu, nospiediet i pogu un atlasiet vienumam Peaking level (Kontūru iezīmēšanas līmenis) iestatījumu, kas nav Off (Izslēgts) (0 i pogas lietošana).

Fokusētais apgabals

Fokusa priekšskatīšana tiešā skata laikā

Lai tiešā skata laikā īslaicīgi atlasītu maksimālo apertūras atvērumu un tādējādi iegūtu uzlabotu fokusēšanas priekšskatījumu, nospiediet Pv pogu; tiks parādīts maksimālā apertūras atvēruma indikators (0 Tiešā skata displejs). Lai apertūras atvērumam atgrieztu tā sākotnējo vērtību, nospiediet pogu vēlreiz vai fokusējiet kameru, izmantojot autofokusu. Ja fokusa priekšskatīšanas laikā aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz galam, lai uzņemtu attēlu, apertūras atvērumam tiks atgriezta sākotnējā vērtība, kas tam bija iestatīta pirms fotogrāfijas uzņemšanas.