Pilnrāmja, tālummaiņas un sīktēlu atskaņošanas režīmos L (Z/Q) pogu var izmantot, lai aizsargātu fotogrāfijas no nejaušas izdzēšanas. Aizsargātos failus nevar izdzēst, izmantojot O (Q) pogu vai atskaņošanas izvēlnes opciju Delete (Dzēst). Ņemiet vērā, ka, formatējot atmiņas karti, aizsargātie attēli tiks izdzēsti (0 Format memory card (Formatēt atmiņas karti)).

Lai aizsargātu fotogrāfiju:

  1. Atlasiet attēlu.

    Parādiet attēlu pilnrāmja kadra atskaņošanas vai atskaņošanas tālummaiņas režīmā vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā.

  2. Nospiediet L (Z/Q) pogu.

    Fotogrāfija tiks atzīmēta ar P ikonu. Lai fotogrāfijai noņemtu aizsardzību un to varētu izdzēst, atveriet fotogrāfiju vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā un pēc tam nospiediet L (Z/Q) pogu.

    L (Z/Q) poga

Aizsardzības noņemšana visiem attēliem

Lai noņemtu aizsardzību visiem attēliem mapē vai mapēs, kas pašlaik atlasītas izvēlnē Playback folder (Atskaņošanas mape), atskaņošanas laikā vienlaikus uz aptuveni divām sekundēm nospiediet L (Z/Q) un O (Q) pogas.