Aizvara ātruma fiksators ir pieejams aizvara prioritātes automātiskajā režīmā un manuālās ekspozīcijas režīmā, apertūras atvēruma fiksators — apertūras prioritātes automātiskajā režīmā un manuālās ekspozīcijas režīmā. Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksators nav pieejams ieprogrammētajā automātiskās ekspozīcijas režīmā.

 1. Piešķiriet kameras vadības ierīcei aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšanas funkciju.

  Piešķiriet opciju Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana) vadības elementam, izmantojot pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), 0 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)).

 2. Fiksējiet apertūras atvērumu un/vai aizvara ātrumu.

  Aizvara ātrums (ekspozīcijas režīmi S un M): nospiediet atlasīto pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz skatu meklētājā un vadības panelī parādās F ikonas.

  Lai atbloķētu aizvara ātrumu, nospiediet vadības pogu un grieziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz F ikonas izgaist no displejiem.

  Apertūras atvērums (ekspozīcijas režīmi A un M): nospiediet atlasīto vadības pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz skatu meklētājā un vadības panelī parādās F ikonas.

  Lai atbloķētu apertūru, nospiediet vadības pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz F ikonas izgaist no displejiem.

Skatīt arī

Informāciju par aizvara ātruma un/vai apertūras atvēruma fiksēšanu uz noteiktām atlasītām vērtībām skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f3 (Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana); 0 Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana)).