Zibspuldzes kompensāciju izmanto, lai mainītu zibspuldzes jaudu robežās no –3 EV līdz +1 EV ar 1/3 EV soli, tādējādi mainot galvenā objekta spilgtumu attiecībā pret fonu. Zibspuldzes jaudu var palielināt, lai liktu galvenajam objektam izskatīties gaišākam, vai samazināt, lai novērstu nevēlamus izgaismojumus vai atspulgus. Parasti pozitīvas vērtības izvēlas, lai objektu padarītu gaišāku, bet negatīvas vērtības — lai to padarītu tumšāku.

Lai izvēlētos zibspuldzes kompensācijas vērtību, nospiediet W (M) pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīta vēlamā vērtība.

W (M) poga

Grozāmais apakškomandu pārslēgs

±0 EV (nospiesta W/M poga)

–0,3 EV

+1,0 EV

Ja vērtība nav ±0,0, pēc W (M) pogas atbrīvošanas vadības panelī un skatu meklētājā tiks parādīta Y ikona. Zibspuldzes kompensācijas pašreizējo vērtību var apstiprināt, nospiežot W (M) pogu.

Normālu zibspuldzes jaudu var atjaunot, iestatot zibspuldzes kompensācijai vērtību ±0,0. Izslēdzot kameru, zibspuldzes kompensācija netiek atiestatīta.

Skatīt arī

Papildu informāciju par: