Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai izvēlētos krāsu temperatūru, ja baltā balansam ir atlasīts iestatījums K (Choose color temp. (Izvēlēties krāsu temperatūru)).

Krāsu temperatūras izvēlēšanās

Ņemiet vērā, ka vēlamie rezultāti netiks iegūti ar zibspuldzi vai fluorescējošā apgaismojumā. Šiem gaismas avotiem izvēlieties opciju N (Flash (Zibspuldze)) vai I (Fluorescent (Fluorescējošs)). Ar citiem gaismas avotiem veiciet izmēģinājuma uzņēmumus, lai noteiktu, vai izvēlētā vērtība ir piemērota.

Baltā balansa izvēlne

Krāsu temperatūru var atlasīt, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju White balance (Baltā balanss). Ievadiet dzintarkrāsas – zilās un zaļās – fuksīna krāsu asu vērtības, kā aprakstīts tālāk.

 1. Atlasiet opciju Choose color temp. (Izvēlēties krāsu temperatūru).

  Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē atlasiet opciju White balance (Baltā balanss), pēc tam iezīmējiet opciju Choose color temp. (Izvēlēties krāsutemperatūru) un nospiediet 2.

 2. Atlasiet dzintarkrāsas – zilās un zaļās – fuksīna krāsu asu vērtības.

  Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu skaitļus uz dzintarkrāsas (A) – zilās (B) ass vai zaļās (G) – fuksīna (M) ass, un nospiediet 1 vai 3, tos mainītu.

  Dzintarkrāsas (A) – zilās (B) krāsas ass vērtība

  Zaļās (G) – fuksīna (M) krāsas ass vērtība

 3. Nospiediet J.

  Nospiediet J, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē. Ja zaļajai (G) – fuksīna (M) asij atlasītā vērtība nav „0”, vadības panelī tiks parādīta zvaigznīte („U”).

U poga

Ja ir atlasīts iestatījums K (Choose color temp. (Izvēlēties krāsu temperatūru)), U pogu var izmantot, lai atlasītu krāsu temperatūru, tomēr to var atlasīt tikai dzintara (A) – zilās (B) krāsas asij. Nospiediet U pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīta vēlamā vērtība (iestatījumi tiek veikti mairedos; 0 Maireds). Lai ievadītu krāsu temperatūru tieši, nospiediet U pogu un spiediet 4 vai 2, lai iezīmētu ciparu, un nospiediet 1 vai 3, lai to mainītu.

U poga

Grozāmais apakškomandu pārslēgs

Vadības panelis