Iestatījumiem, izņemot K (Choose color temp. (Izvēlēties krāsu temperatūru)), baltā balansu var precīzi ieregulēt, lai kompensētu gaismas avota krāsas atšķirības vai lai piešķirtu attēlam iepriekš iecerētu krāsas niansi.

 1. Parādiet precīzas ieregulēšanas opcijas.

  Iezīmējiet baltā balansa opciju un nospiediet 2 (ja tiek parādīta apakšizvēlne, atlasiet vēlamo opciju un vēlreiz nospiediet 2, lai parādītu precīzas ieregulēšanas opcijas; informāciju par iepriekš iestatīta manuāla baltā balansa precīzu ieregulēšanu skatiet sadaļā „Iepriekš iestatīta manuāla baltā balansa precīza ieregulēšana”, 0 Iepriekš iestatīta baltā balansa precīza ieregulēšana).

 2. Precīzi ieregulējiet baltā balansu.

  Baltā balansa precīzai ieregulēšanai izmantojiet kursortaustiņu. Baltā balansu var precīzi ieregulēt uz dzintarkrāsas (A) – zilās (B) ass ar 0,5 vienību soli un zaļās (G) – fuksīna (M) ass ar 0,25 vienību soli. Horizontālā (dzintarkrāsas – zilā) ass atbilst krāsas temperatūrai, savukārt vertikālā (zaļās – fuksīna) ass darbojas līdzīgi kā attiecīgo krāsu kompensācijas (color compensation — CC) filtri. Horizontālās ass dalījuma solis ir vienāds ar 5 mairediem, bet vertikālās ass dalījuma solis ir aptuveni 0,05 difūzā blīvuma mērvienības.

  Koordinātas

  Regulēšana

 3. Nospiediet J.

  Nospiediet J, lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē. Ja baltā balansam ir veikta precīza ieregulēšana, vadības panelī tiks parādīta zvaigznīte („U”).

Precīza ieregulēšana tiešā skata režīmā

Lai baltā balansu precīzi ieregulētu tiešā skata režīma laikā, turiet nospiestu U pogu un darbiniet kursortaustiņu. Nospiediet 4 vai 2 lai regulētu dzintara – zilās (Amber – Blue) krāsas asi, un 1 vai 3, lai regulētu zaļās – fuksīna (Green – Magenta) krāsas asi.

U poga

Baltā balansa precīza ieregulēšana

Precīzās ieregulēšanas asu krāsas ir relatīvas, nevis absolūtas. Piemēram, pārvietojot kursoru uz B (zils), ja baltā balansam izvēlēts „silts” iestatījums, piemēram, J (Incandescent (Kvēlspuldze)), fotogrāfijas būs nedaudz „vēsākas”, bet faktiski tās nebūs zilganas.

Maireds

Jebkuras krāsu temperatūras izmaiņas zemās krāsu temperatūrās rada lielākas krāsas atšķirības nekā augstākās krāsu temperatūrās. Piemēram, izmaiņas par 1000 K rada daudz lielākas krāsu izmaiņas pie 3000 K, nekā pie 6000 K. Maireds, ko aprēķina, reizinot krāsu temperatūras apvērstu lielumu ar 10 6, ir krāsu temperatūras mērs, kas ņem vērā šādas izmaiņas, un ir mērvienība, ko izmanto krāsu temperatūras kompensācijas filtros. Piemēram:

 • 4000 K – 3000 K (1000 K starpība) = 83 mairedi
 • 7000 K – 6000 K (1000 K starpība) = 24 mairedi